Citi
จองโรงแรมที่ญี่ปุ่น ลดเพิ่ม 8%คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้ จองโรงแรมที่ญี่ปุ่น ลดเพิ่ม 8% เพียงจองโรงแรม และชำระด้วยบัตรเครดิตซิตี้ผ่านทาง
www.agoda.com/citibankth เท่านั้น
จองภายใน:   15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59 เข้าพักภายใน: 15 พ.ค. - 30 ก.ย. 59 สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7%
จองโรงแรม และรับส่วนลด คลิกที่นี่
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภทรับส่วนลด 8% เฉพาะโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59 และเข้าพักระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 30 ก.ย. 59 เท่านั้น • สำหรับโรงแรมอื่นๆ ทั่วโลกรับส่วนลดเพิ่ม 7% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้อัลทิมา พรีเฟอร์ เพรสทีจ ซีเล็คท์ และซิตี้ รีวอร์ด สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่ม 5% (สำหรับการจองภายใน 30 มิ.ย. 59 และเข้าพักภายใน 30 ก.ย. 59) • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจองห้องพักกับโรงแรมที่ร่วมรายการ(ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ผ่าน www.agoda.com/citibankth เท่านั้น • โรงแรมที่ร่วมรายการจะแสดง Citibank discount หลังจากที่กรอกหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ • ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้• สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบส่วนลด การขายและบริการแต่อย่างใด • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Agoda กำหนด หากมีปัญหาในการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ www.agoda.co.th/info/contact_agoda.html  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • CBUA69
Copyright © 2016 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.