บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ
อย่างเต็มที่

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำอย่างเต็มที่

บัญชีเงินฝากประจำ

บริการเงินฝากที่มีหลายทางเลือก ให้ท่านได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากอย่างเต็มที่ และคุ้มค่าทุกช่วงเวลา ด้วยระยะเวลาการฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เลือกตามความเหมาะสมของท่าน

สิทธิประโยชน์
  • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลบาท
  • รับผลตอบแทนจากเงินฝากอย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
  • คล่องตัวด้วยหลากหลายระยะการฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากประจำธรรมดา

อีกทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินให้แก่ท่านด้วยบริการเงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงตามสภาวะตลาดโดยมีระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน

ไม่เพียงแต่ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ท่านยังสามารถนำเงินฝากมาค้ำประกันเพิ่อขอรับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดได้ถึง 100% ของยอดเงินในบัญชีเงินฝากประจำรวมกัน

บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า

ท่านสามารถรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า อัตราดอกเบี้ยของท่านจะสูงขึ้นทุก 6 เดือนและดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะถูกจ่ายทุกๆ 6 เดือน

เลือกระยะการฝากเงิน 24 เดือน และ 36 เดือน ตามความต้องการของท่าน ซึ่งอัตราขั้นต่ำการฝากเงินของบัญชีฝากประจำเพิ่มค่านั้นคือ 500,000 บาท

บัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด

ท่านสามารถเลือกระยะเวลาในการรับดอกเบี้ยล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดการฝาก โดยไม่ต้องพะวงกับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอนตามสภาวะตลาด

ท่านสามารถเลือกฝากเงินได้ตั้งต่ 6 เดือน ถึง 60 เดือน

อัตราขั้นต่ำการฝากเงินของบัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด คือ 500,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำ Flexible

ทางเลือกใหม่ในการฝากเงินที่ไม่ทำให้เงินฝากประจำของท่านถูกแช่แข็ง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ท่านสามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนด บ่อยครั้งเท่าที่ท่านต้องการ ทางATM ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง และซิตี้แบงก์ออนไลน์

ท่านยังสามารถรับดอกเบี้ยยอดเงินส่วนที่เบิกถอนก่อนกำหนดจะ ตามอัตราที่ธนาคารฯกำหนดและเงินฝากส่วนที่คงเหลือจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดในอัตราที่ตกลง ณ วันเปิดบัญชี

อัตราขั้นต่ำการฝากเงินของบัญชีฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด คือ 200,000 บาท

สมัครที่นี่
  • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ (อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ) ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์) และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)
  • โทร 02 788 3335
สมัครวันนี้

Disclaimers:

  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน