คำเตือนการใช้ Prive

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงก์ เอกสารต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องตันเท่านั้นและไม่ใช่เครื่องมือเพื่อการเสนอขาย สำหรับคำแนะนำการลงทุนโปรดปรึกษาผู้ดูแลบัญชีของท่าน ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันใดๆ หรือแสดงตนว่ารับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ธนาคารซิตี้แบงก์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลของการใช้เว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายและสูญเสียจากการใช้เว็บไซท์นี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือจากการไม่สามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียและความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลของเว็บไซต์บุคคลที่สามเนื่องจากเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เนื้อหาและซอฟแวร์ของเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นธนาคารฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก/หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนหลังจากการเรียกดูเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน


กำลังเชื่อมโยงไปยังพันธมิตรที่เชื่อถือได้

เนื้อหากองทุนของเราให้บริการโดยพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ซึ่งคุณจะได้รับโอกาสผลตอบแทนหลากหลายในการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและความปลอดภัยระหว่างการเชื่อมโยงไปยังพันธมิตรที่เชื่อถือได้

Are you sure you would like to cancel?


คำสั่งรายการของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หากคำสั่งรายการของท่านไม่ครบถ้วน รายการนี้จะถูกยกเลิก ท่านต้องการยกเลิกคำสั่งนี้?