อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
โอนเงิน
 
ธนบัตร
 
ดราฟ
สกุลเงิน
สกุลเงิน
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ราคาซื้อ
ราคาขาย
ราคาซื้อ
ราคาขาย

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ทำธุรกรรมจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ทำรายการ
หมายเหตุ: สำหรับธนบัตรและเช็คสกุลเงินต่างประเทศ กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์: 1) สาขากรุงเทพฯ อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 0-2232-2484 เวลาทำการ 9.00 – 16.00 2) สาขาเดอะคริสตัล 0-2078-7444 เวลาทำการ 10.30 – 18.00 3) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 0-2079-8500 เวลาทำการ 11.00 – 18.00.