ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาระบบในระหว่างวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ ออนไลน์ ซิตี้โมบายล์ LINE แอปพลิเคชัน และการใช้บริการพร้อมเพย์ ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงิน

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

จำรหัสเอทีเอ็มไม่ได้
หรืออยากเปลี่ยนรหัสใหม่เพื่อความปลอดภัย

ทำได้ง่าย เปลี่ยนได้ทุกที่ ผ่านซิตี้โมบายล์

อัปเดตข้อมูลส่วนตัวง่ายๆ ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์

เพื่อรับบริการที่ทันใจและดียิ่งขึ้นจากซิตี้

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.