ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาระบบในระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์ได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาระบบในระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์ได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาระบบในระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์ได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2015 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.