ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาระบบในระหว่างวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 01.00 น.
ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ออนไลน์
และซิตี้โมบายล์ได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

จัดการง่าย เช็คได้สบายใจ

ใหม่! เช็ครายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือน
ผ่อนกี่เดือน และยอดเงินค้างชำระ
ผ่านซิตี้โมบายล์

เข้าสู่ระบบซิตี้โมบายล์
ด้วยลายนิ้วมือ

ง่ายและปลอดภัย
กับการเข้าสู่ระบบซิตี้โมบายล์
ด้วยลายนิ้วมือของคุณ

รับส่วนลด 8% เมื่อจองตั๋วเครื่องบินหรือหรือห้องพักโรงแรมด้วยคะแนนสะสม Citi
ThankYou℠ Rewards!
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2560

 

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2017 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.