ประกาศธนาคารซิตี้แบงก์

เนื่องจากธนาคารฯ มีกำหนดการที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 23.00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผ่านช่องทาง
ซิติ้แบงก์ ออนไลน์ ซิตี้โมบายล์ ไลน์แอปพลิเคชัน การใช้บริการพร้อมเพย์ การทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
และเครื่องรับฝากเงิน การทำรายการผ่านระบบบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ การทำรายการแลกของรางวัลและตรวจสอบ
คะแนนสะสม รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตซิตี้ในทุก ๆ ช่องทาง

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.