ประกาศธนาคารซิตี้แบงก์

เนื่องจากธนาคารฯ มีกำหนดการที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
ระหว่างเวลา 2:00 น. ถึง 5:00 น. ซึ่งจะทำให้ลูกค้าบุคคลธนกิจของธนาคารไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ ออนไลน์ และ ซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชันได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.