ประกาศธนาคารฯ

เนื่องจากธนาคารซิตี้แบงก์จะมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับธุรกรรมบางประเภท ซึ่งจะทำให้ลูกค้าบุคคลธนกิจของธนาคารไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้ตามปกติ ดังนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 00:00 น. ถึง 09:00 น.ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ผ่านช่องทางซิติ้แบงก์ ออนไลน์ ซิตี้โมบายล์ ไลน์แอปพลิเคชัน การใช้บริการพร้อมเพย์ การทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงิน การทำรายการผ่านระบบบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้รวมถึงการการทำรายการแลกของรางวัลสำหรับบัตรเครดิตและตรวจสอบคะแนนสะสม

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
 
 

อิสระที่เหนือกว่า
วางแผนแบ่งชำระง่ายได้ทุกที่

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.