ประกาศธนาคารซิตี้แบงก์

เนื่องจากธนาคารฯ มีกำหนดที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. เวลา 3.00 น. ไม่สามารถทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน ระบบพร้อมเพย์ และโอนเงินไปบัญชีซิตี้แบงก์ต่างประเทศผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ ซิตี้โมบายล์แอปพลิเคชันได้
2. วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย เวลา 8.00 น. ไม่สามารถทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินเฉพาะที่สาขาอินเตอร์เชนจ์ 21
3. วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย และวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย เวลา 21.30 น. ถึง 22.30 น. ไม่สามารถทำรายการชำระค่าบัตรเครดิต สินเชื่อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และบริการเติมเงินมือถือได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
 

อิสระที่เหนือกว่า
วางแผนแบ่งชำระง่ายได้ทุกที่

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.