ประกาศธนาคารฯ

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ (ธนาคาร) ขอเรียนว่า สำนักงานภูมิภาคของธนาคาร มีกำหนดการที่จะปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับธุรกรรมบางประเภทของลูกค้าบุคคลธนกิจ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 00:30 น. ถึงเวลา 02:30 น.

ซึ่งจะทำให้ลูกค้าบุคคลธนกิจของธนาคารไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้ตามปกติสำหรับบริการดังต่อไปนี้
- การทำรายการบัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์  ซิตี้โมบายล์  และ LINE แอปพลิเคชัน
- การทำรายการบัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารผ่านเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงิน
- การทำรายการบัตรเครดิตและสินเชื่อของธนาคารผ่านระบบบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
จำรหัสเอทีเอ็มไม่ได้
หรืออยากเปลี่ยนรหัสใหม่เพื่อความปลอดภัย

ทำได้ง่าย เปลี่ยนได้ทุกที่ ผ่านซิตี้โมบายล์

อัปเดตข้อมูลส่วนตัวง่ายๆ ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์

เพื่อรับบริการที่ทันใจและดียิ่งขึ้นจากซิตี้

สมัครใช้บริการ -> ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์
 
รหัสผู้ใช้ (User ID)
 
รหัสผ่าน (Password)
 
ทางธนาคารแนะนำให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
บันทึกรหัสผู้ใช้ (User ID)

Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Copyright © 2018 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.