เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับซิตี้

Citibank

ซิตี้กรุ๊ป

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก  ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ)  ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์  บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com หรือประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิตี้กรุ๊ป เจน เฟรเซอร์ Jane Fraser.

เกี่ยวกับซิตี้

ซิตี้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และได้ขยายกิจการจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีรากฐานมั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบัน ซิตี้ ประเทศไทยให้บริการทางการเงินผ่านทางธุรกิจของซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์แก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ซึ่งมีอยู่จำนวน 3 สาขา และให้บริการสินเชื่อบุคคลซิตี้ผ่านทางสาขาของบจ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) อีก 43 แห่ง มีพนักงานทั้งสิ้นราว 2,200 คน ลูกค้าของซิตี้ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ บริษัทข้ามชาติ องค์กรชั้นนำในประเทศ สถาบันการเงินตลอดจนลูกค้าบุคคลที่มีความเป็นสากล

ซิตี้ ประเทศไทย นับเป็นผู้นำของธนาคารด้านสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ การปริวรรตเงินตรา นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยและบริการบริหารความมั่งคั่งหรือเวลธ์ เมเนจเมนต์ ซิตี้ได้รับการยกย่องเป็นธนาคารต่างชาติดีเด่นจากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย และนิตยสาร ดิ แอสเซ็ต นิตยสารทางการเงินชื่อดังระดับภูมิภาคเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี

ซิตี้ ประเทศไทย เป็นองค์กรลูกของซิตี้กรุ๊ปและซิตี้แบงก์ ธนาคารชั้นนำของโลก ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าราว 200 ล้านบัญชี ใน 160 ประเทศทั่วโลก ซิตี้เริ่มก่อตั้งในนครนิวยอร์กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2355 โดยฉลองโอกาสครบรอบ 200 ปีและ 120 ปีในหลายประเทศในเอเชียในปี พ.ศ. 2565 นี้

ความเป็นมาของซิตี้ในประเทศไทย
 • ซิตี้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อ The Commercial Credit Corporation (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้กู้ยืม สำหรับรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค

 • บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต (ในเวลานั้นคือชาร์จคาร์ด) แห่งแรกของไทย

  • ธนาคาร First National City ได้เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในลักษณะ joint venture ร่วมกับธนาคารกรุงเทพเพื่อก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนภายใต้ชื่อ Bangkok First Investment Trust, Ltd.
  • ก่อตั้งบริษัท เฟอร์ซห์เนชั่นแนล ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฟแน้นซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (First National City Development Finance Corporation (Thailand) Ltd.)
 • ธนาคาร First National City เข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งของธนาคารหวั่งหลี ธนาคารเก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศ

 • บริษัท เฟอร์ซห์เนชั่นแนล ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฟแน้นซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด (Citicorp Finance and Securities (Thailand) Ltd)

 • ซิตี้กรุ๊ปซื้อกิจการและเครือข่ายของไดเนอร์สคลับ รวมทั้งบริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ซิตี้แบงก์ได้ซื้อกิจการสาขาประเทศไทยของธนาคารเมอร์แคนไทล์ ธนาคาร สัญชาติอังกฤษ และได้ถอนหุ้นออกจากธนาคารหวั่งหลีในเวลาต่อมา

 • ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ ได้เริ่มให้บริการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

 • บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินทุน ตลอดจนให้คำแนะนำทางการเงินแก่บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ

 • ก่อตั้งบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์พาณิชย์

 • มีการแยกธุรกิจการให้สินเชื่ออยู่ภายใต้บริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจหลักทรัพย์ในชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ได้ขยายไปสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทนติดตามหนี้สินเชื่อ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัด

  • บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่การให้บริการสินเชื่อบุคคลในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ "ซิตี้โลน"
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดเปิดตัวธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ช่วง (sub-brokerage)

 • แบรนด์ "ซิตี้โลน" เปลี่ยนชื่อเป็น "ซิตี้ แอดวานซ์"

 • บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัดเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัดรวมกิจการกับบริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บี.อี.เอส จำกัด

 • ธนาคารซิตี้แบงก์เปิดให้บริการสาขาที่ 2 ถนนสีลม

 • ธนาคารซิตี้แบงก์เปิดตัวสาขาที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 • ธนาคารซิตี้แบงก์ย้ายสาขาสีลมไปที่ เดอะ คริสตัล

 • ซิตี้ ประเทศไทย ฉลองครบรอบก่อตั้ง 50 ปี ในประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซิตี้ ประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินบริจาคของมูลนิธิซิตี้ในการสร้างเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสังคมด้วยการระดมทุนแก่องค์กรการกุศลต่างๆ โดยเฉพาะในการให้ความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ พนักงานของซิตี้ ประเทศไทยเองก็กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในงานกิจกรรมชุมชนประจำปี Global Community Day

กิจกรรมเพื่อสังคมหลักๆ ของซิตี้ ประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการ "ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้" โครงการซิตี้-พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โครงการ "ครูไทย พอเพียง" โครงการธนาคารนักเรียน และโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและค่ายพัฒนาเยาวชน

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

สนับสนุนและจัดกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนท์ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นจำนวนมาก จากผลสำรวจของ นิลสัน บอกว่า 84% ของประชากรไทยชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ซิตี้เห็นโอกาสที่จะช่วยให้เด็กไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงจัดกิจกรรมฟุตบอลสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบขึ้นมา โดยในปี 2562 มีเยาวชนกว่า 200 คน (16ทีม) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเยาวชนจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงการเล่นเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา

โครงนักธุรกิจวัยทีน

โครงการ 18 เดือน ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน โดยให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ การเป็นผู้ประกอบการ และความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน 600 คน จาก 5 โรงเรียนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล โครงการนี้ช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของเยาวชนโดยมีการให้คำแนะนำเส้นทางสู่การออม การฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพและการค้าขาย และฝึกการทำธุรกิจผ่านชมรมธุรกิจนักศึกษา การเรียนรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับจากโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการจ้างงานและพฤติกรรมทางการเงินเชิงบวก

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

โครงการระยะยาว 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนในกลุ่มชุมชนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยโครงการนี้จะให้ความรู้ด้านทักษะทางการเงินกับคนในชุมชนกว่า 725 คน และ 100 คนที่เป็นผู้นำในชุมชนจะได้รับความรู้ในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินของชุมชน รวมถึงการทำแผนการตลาด โดยเมื่อผ่านการอบรมกลุ่มผู้นำ100 นี้จะนำความรู้ไปพัฒนาโครงการเพื่อของบประมานสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

โครงการผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้

โครงการ "ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้" ให้ความรู้ทางการเงินและสร้างทักษะในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่ผู้หญิงกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านรายได้และอาชีพ อาทิเช่น กลุ่มผู้หญิงในสลัม กลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่มผู้หญิงทำงานกลางคืน รวมถึงกลุ่มผู้ต้องโทษ โครงการนี้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือกับสถาบัน คีนันแห่งเอเซีย โดยนับถึงปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้การบริหารเงินส่วนบุคคลให้แก่สตรีจำนวนกว่า 2,800 คน โดย 85% ของผู้รับการอบรมมีพฤติกรรมในการอดออมรวมถึงการจดบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง

โครงการธนาคารนักเรียน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซิตี้ ประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ "ธนาคารนักเรียน" ขององค์กร แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสนับสนุนให้โรงเรียนก่อตั้งธนาคารนักเรียนขึ้น พร้อมฝึกอบรมแนวคิดพื้นฐานด้านการออมและการธนาคาร ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่นักเรียน ในปีที่ 3 ของโครงการได้มีการเพิ่มความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้นักเรียนยืมเงินลงทุนจากธนาคารนักเรียนมาดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินสู่ปีที่ 6 และมีสมาชิกธนาคารฯ จำนวนกว่า 10,000 คนจากโรงเรียน 13 แห่งจากหลายภูมิภาคในประเทศ โดยสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ธนาคารมียอดเงินรวมกว่า 5.4 ล้านบาท

โครงการวิจัยคนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิซิตี้มอบงบสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการวิจัย "คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน" เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านความรู้และทักษะทางการเงินในประเทศไทย ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะทางการเงิน โดยรวมถึงภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินและหน่วยงานด้านการเงิน ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ผู้ใช้แรงงานตลอดจนเกษตรกร โดยผลการศึกษาวิจัยในปีแรกได้รับการตีพิมพ์เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ขณะนี้โครงการดำเนินต่อในปีที่สองเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางการเงินของกลุ่มเสี่ยงต่อไป

การสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์

ซิตี้ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งล่าสุดครองเหรียญทองจากการแข่งขัน SEAGAMES 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ การสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของชาติผ่านทางกีฬา รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมามีวิถีชีวิตที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้การสนับสนุนยังได้ต่อยอดไปยังการแข่งขัน 2014 Asian Games ที่เกาหลีใต้ตลอดจนการแข่งขันซูซุกิคัพ ซึ่งทางทีมชาติฯ ได้นำชัยชนะมาครอบครองในปี พ.ศ. 2557

โครงการซิตี้รักษ์ช้าง

ซิตี้ดำเนินโครงการ "ซิตี้รักษ์ช้าง" เพื่อสนับสนุนภารกิจในการอนุรักษ์ช้างของมูลนิธิช้างสามเหลี่ยมทองคำ โดยได้ระดมทุนผ่านทางกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสร้างสถานอนุบาลช้างและการสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกช้างอย่างถูกวิธีในแคมป์ช้างของมูลนิธิช้างฯ ที่โรงแรมอนันตราสามเหลี่ยมทองคำ ล่าสุด ซิตี้ประเทศไทยสามารถระดมเงินบริจาคผ่านทางกิจกรรมพิเศษวิ่งการกุศลเพื่อช้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันกิจกรรมชุมชนครั้งที่ 10 ได้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมกว่า 4.4 แสนบาท