เงินสดออนไลน์สั่งได้ใน 1 วัน*
คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคาร
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้
ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup /
ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์ โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
Citi
*เงื่อนไขธนาคาร: • การอนุมัติจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ และดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส LOP <เว้นวรรค> ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ หรือ หมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น • รับเงินสดภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนและของกำนัลสำหรับรายการที่มีระยะเวลาแบ่งชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป • ธนาคารจะทำการมอบเครดิตเงินคืนและจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายในวันที่ 30 ก.ย. 67 • สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลและเครดิตเงินคืนหากยอดแบ่งชำระถูกปิดก่อนกำหนดทุกกรณี • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ในกรณีพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของกำนัลสามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรง • ในกรณีที่ของกำนัลหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอและรายงานธนาคารทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
การติดต่อกับเรา
กรุณาอย่าตอบกลับอีเมลนี้ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเราที่
เว็บไซต์ซิตี้แบงก์ เมนู: ติดต่อเรา
การยกเลิกการรับข้อมูล
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอทางเลือกแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสาร เฉพาะด้านที่ท่านสนใจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เฉพาะท่านที่ได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ หากปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคาร และไม่ประสงค์ จะรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทดังกล่าว กรุณาไปที่เว็บไซต์ซิตี้แบงก์ เพื่อแจ้ง การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ซิตี้แบงก์
© 2024 Citigroup Inc.,
Citi, Arc Design and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered
throughout the world. These marks are used temporarily by the UOB entities, under license from Citigroup Inc.