เปลี่ยนวงเงินบัตรฯ เป็นเงินสด! อนุมัติทันที ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม
คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้
Citi
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • การอนุมัติจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ และดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส LOP <เว้นวรรค> ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ หรือ หมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น • รับเงินสดภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน และของกำนัล สำหรับรายการที่มีระยะเวลาแบ่งชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป • ธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการมอบเครดิตเงินคืนและจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65 • สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลและเครดิตเงินคืนหากยอดแบ่งชำระถูกปิดก่อน กำหนดทุกกรณี • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ในกรณีพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของกำนัลสามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรง • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • PBCB34
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การติดต่อกับเรา
กรุณาอย่าตอบกลับอีเมลนี้ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเราที่ https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm
การยกเลิกการรับข้อมูล
ซิตี้แบงก์มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอทางเลือกแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านที่ท่านสนใจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เฉพาะท่านที่ได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ หากปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคาร และไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทดังกล่าว กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อแจ้งการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2022 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.