• ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย
สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้วันนี้

โปรแกรมเพิ่มวงเงิน สินเชื่อบุคคลซิตี้

สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น เพิ่มวงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้คุณได้มากกว่า 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65


วงเงินส่วนที่อนุมัติเพิ่ม

ของกำนัล

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางฟรี กระเป๋าเดินทางล้อลาก Signature ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
น้อยกว่า 100,000 บาท รับกระเป๋าเดินทางฟรี กระเป๋า G2000 Smart Travel Bag มูลค่า 3,290 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา

คลิก

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม แบบอัตราลดต้นลดดอก

คลิก