สินเชื่อบุคคลซิตี้ - แบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน

สินเชื่อบุคคลซิตี้ - แบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน

สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ผ่านออนไลน์วันนี้

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

เพิ่มสภาพคล่อง

เพิ่มสภาพคล่อง

รับอัตราพิเศษ สำหรับสมัครสินเชื่อผ่านทางออนไลน์!

รายได้ต่อเดือน(บาท) อัตราพิเศษ
20,000-29,999 26-28%
30,000-39,999 24-28%
40,000-49,999 22-26%
50,000-59,999 21-24%
60,000-79,999 19-22%
80,000 ขึ้นไป 18-22%

• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%

• ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด

• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365

• (50,000 x 15% x 31 )/ 365 = 636.99

2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด

• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365

• (50,000 x 13% x 31 )/ 365 = 552.05

3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น

• เงินงวดที่ชำระ - ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2

• 2,744 - 636.99 – 552.05 = 1554.96