• ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย

สินเชื่อบุคคลซิตี้
ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด

9.99%*

- 5X วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

- สามารถรวมหนี้หลายก้อนไว้ในที่เดียว

21 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 64

สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ผ่านออนไลน์วันนี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนด + เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 คุณสมบัติ

อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต   (สำหรับคนไทย) 

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน 

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน 

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

Note: Foreigners are not eligible to apply Citi Ready Credit Card

สินเชื่อบุคคล Citi ดีกว่ายังไง?

รับดอกเบี้ยไม่แพง
ต่ำสุด 9.99%*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

แบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด 60 เดือน

วงเงินสูงสุดถึง
2 ล้านบาท / 5 เท่าของรายได้

ได้เงินไว ไม่ต้องมีคนหรือทรัพย์สิน
ค้ำประกัน

รวมทุกหนี้ที่มีอยู่ไว้
ที่เดียว ไม่วุ่นวาย

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ทำอะไรได้บ้าง?

เพื่อบ้านหลังใหม่ไร้กังวล

เพื่อการศึกษา และอนาคตที่สดใส

เพื่อเคลียร์จบ ทุกภาระหนี้สิน

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%
สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยลูกค้าใหม่ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี)
150,000 - 199,999 23.99% 20.99%
200,000 – 299,999 20.99% 18.99%
300,000 – 399,999 18.99% 17.99%
400,000 - 499,999 17.99% 15.99%
500,000 - 699,999 17.99% 14.99%
700,000 - 999,999 16.99% 13.99%
1,000,000 -1,499,999 15.99% 12.99%
1,500,000 ขึ้นไป 15.99% 9.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้อัตราพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 • *ลูกค้าต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น และ ลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท โดยต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป หรือ ลูกค้าต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ยังคงสถานะปกติ และยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นเจ้าของกิจการ)
 • จะต้องรับสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ)
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • กรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาก่อน 24 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาและสำหรับกรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยกว่า 24 เดือน หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง แต่ทั้งนี้ผู้ให้กู้ตกลงว่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เมื่อคำนวณกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน
สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ (บาท) รายได้ (บาท)
20,000 - 29,999 30,000 - 39,999 40,000 - 49,999 50,000 - 59,999 60,000 - 79,999 80,000 - 199,999 200,000 บาทขึ้นไป
<100,000 24.99% 24.99% 24.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
100,000 - 149,999 24.99% 24.99% 24.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
150,000 - 199,999 - 23.99% 23.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
200,000 - 249,999 - - 20.99% 20.99% 20.99% 20.99% 20.99%
250,000 - 299,999 - - - 19.99% 19.99% 19.99% 19.99%
300,000 - 399,999 - - - - 18.99% 18.99% 18.99%
400,000 - 599,999 - - - - - 17.99% 17.99%
600,000 - 999,999 - - - - - 16.99% 16.99%
1,000,000 บาทขึ้นไป - - - - - - 15.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

 • ลูกค้าจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท หรือ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • กรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาก่อน 24 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาและสำหรับกรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยกว่า 24 เดือน หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง แต่ทั้งนี้ผู้ให้กู้ตกลงว่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เมื่อคำนวณกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด
 • สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้
 • คลิก