• ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย
สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้วันนี้

โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99%

สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น


วงเงินอนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยครึ่งแรก (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยครึ่งหลัง (ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

150,000 – 399,999 23.99% 12 เดือนแรก 7.99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
400,000 ขึ้นไป 20.99% 12 เดือนแรก 7.99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
รับกระเป๋าเดินทางฟรี

รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาท* เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ โปรแกรมอิสระอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99%

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น


วงเงินอนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี)

150,000 – 199,999 23.99% 20.99%

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น


วงเงินอนุมัติ (บาท)

รายได้ (บาท)


20,000- 29,999

30,000- 39,999

40,000- 49,999

50,000- 59,999

60,000- 79,999

80,000- 199,999

200,000
ขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา

คลิก

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม แบบอัตราลดต้นลดดอก

คลิก