• ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย
สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้วันนี้

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น


วงเงินอนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี)

150,000 – 199,999 23.99% 20.99%

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น


วงเงินอนุมัติ (บาท)

รายได้ (บาท)


20,000- 29,999

30,000- 39,999

40,000- 49,999

50,000- 59,999

60,000- 79,999

80,000- 199,999

200,000
ขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา

คลิก

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม แบบอัตราลดต้นลดดอก

คลิก