โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)

รายได้ต่อเดือน

GO

วงเงินที่ต้องการ

20,000 100,000

ยอดค้างชำระทั้งหมด (บาท)50000

จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนทั้งหมด5000

วงเงินที่ต้องการ20000

จำนวนโอนยอดค้างชำระ50000

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ต่อปี)28%

ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน

วิธีใช้โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระ

  1. หากท่านมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นอยู่ และต้องการเข้าร่วมบริการโอนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้าด้านซ้ายมือให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มได้เพียงเลือกจากกล่องด้านล่างแล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”เพื่อเพิ่มรายการ
  2. กรุณาเลือกอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปีที่ท่านต้องการ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจริงจะถูกกำหนดโดยบริษัทโดยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ท่านได้รับอนุมัติ
  3. กรุณาเลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่ท่านต้องการ
  4. กรุณากรอกรายได้ต่อเดือนเพื่อใช้คำนวณวงเงินที่ท่านสามารถขอได้
  5. กรุณาเลือกวงเงินสินเชื่อที่ท่านต้องการเพียงเลื่อน แถบวงเงิน ไปทางด้านขวา
  6. กดปุ่มคำนวณเพื่อแสดงผล