ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

ระบบความปลอดภัย
ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งของคุณปลอดภัย ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ ซิตี้ขอแนะนำให้คุณทำตามวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ:

คุณไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในอินเตอร์เนทคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น สำหรับบริการออนไลน์ของซิตี้ เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอาจจะมีโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งอย่างปลอดภัย:

 • พิมพ์ http://www.citi.co.th ลงใน address bar โดยตรงทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าคุณได้เข้าสู่เวบไซต์ของซิตี้ที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่า URL ของเวบไซต์ซิตี้ได้เปลี่ยนจาก http:// เป็น https:// และมีไอค่อนรูปกุญแจแสดงไว้ที่บริเวณด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใส่รหัสเข้าใช้งานบริการออนไลน์ หรือมีความจำเป็นที่เวบไซต์ต้องมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • คุณสามารถคลิกบนรูปกุญแจดังกล่าว ซึ่งจะปรากฏรายการรับรองเรื่องความปลอดภัยขึ้นที่หน้าจอ รายการรับรองเรื่องความปลอดภัยนี้ควรจะรับรองความปลอดภัยสำหรับ http://www.citi.co.th.
 • กดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งที่คุณใช้บริการออนไลน์เสร็จสิ้น ไม่ควรกดปิดเบราเซอร์ (web browser) เท่านั้น
 • แจ้งข้อมูลการติดต่อล่าสุดของคุณกับทางซิตี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะจะทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้ทันท่วงที หากมีธุรกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ
 • ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอ และติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทันทีที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร.1588 1588 หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน์

ป้องกันรหัสผ่านของคุณ:

 • รหัสผ่านของคุณควรจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษร และมีความยาวอย่างน้อย 6 อักขระ โดยที่ไม่ใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขใดๆ ซ้ำกันเกิน 1 ครั้ง
 • รหัสผ่านของคุณไม่ควรมีลักษณะเหมือนกับรหัสผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ ควรจำรหัสผ่านของคุณ และไม่บันทึกข้อมูลรหัสผ่านไว้ที่ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงในโทรศัพท์มือถือ
 • ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ
 • ควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกัน ระหว่างการใช้บริการออนไลน์ของซิตี้ และบริการออนไลน์อื่นๆ
 • ควรมั่นใจว่าไม่มีใครแอบมองในขณะที่คุณกำลังใส่รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน หรือเปิดช่องทางให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับผู้ใดทั้งสิ้น แม้ว่าบุคคลนั้นจะอ้างว่าเป็นพนักงานของธนาคารซิตี้ก็ตาม

One-Time PIN (OTP):

 • ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้งาน หรือเก็บโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขซึ่งใช้ลงทะเบียนเพื่อรับ OTP จากซิตี้
 • ไม่ควรเปิดเผย OTP ให้กับผู้ใดทั้งสิ้น
 • แจ้งข้อมูลการติดต่อล่าสุดของคุณกับซิตี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ป้องกันคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณ:

 • ไม่ควรเลือกบันทึกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบออนไลน์ แบบอัตโนมัติบนเบราเซอร์ (web browser)
 • ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณมีการติดตั้งโปรแกรม anti-virus ล่าสุด และอัพเดทโปรแกรมหรือฐานข้อมูลไวรัสอยู่เสมอทันทีที่มีการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่อาจทำอันตรายกับอุปกรณ์ของคุณ
 • ควรติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต และควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทโปรแกรมอยู่เสมอ
 • ควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่เสมอ
 • ควรลบข้อมูลการใช้อินเตอร์เนททุกครั้งหลังจากการใช้งานอินเตอร์เนทเสร็จสิ้น เพื่อลบข้อมูลทางบัญชีของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 • หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน (File & Print sharing) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานอยู่ ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับระบบ
 • ทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ที่สำคัญของคุณอยู่เสมอ
 • ควรใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Technology) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย:

 • ควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใช้เนตเวิร์กที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าใช้เนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณไม่ควรเปิดเผยชื่อเนตเวิร์ก (SSID - Service Set Identifier) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้เนตเวิร์กจากภายนอกเข้ามาเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ
 • ควรเข้ารหัสสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data Transmission Encryption) เพื่อป้องกันเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ
 • ควรอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีการลงทะเบียนตรวจสอบ เชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณเท่านั้น

ระมัดระวังอีเมลล์ล่อลวง:

 • อีเมลล์ล่อลวง คือ อีเมลล์ในลักษณะปลอมแปลงให้ผู้รับเข้าใจว่าเป็นอีเมลล์ที่ถูกต้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวงให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางบัญชี รหัสเอทีเอ็ม ซึ่งสามารถนำไปกระทำการทุจริตต่อไปได้ ด้วยการให้คุณตอบกลับอีเมลล์ หรือทำรายการเชื่อมโยงไปยังเวบไซต์อื่นๆ ที่ดูน่าเชื่อถือ
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงิน หรือบัตรเครดิต บนเวบไซต์ที่น่าสงสัยหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ
 • ไม่เปิดอีเมลล์ที่มีไฟล์แนบซึ่งส่งมาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือลงโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ทราบที่มา
 • ธนาคารจะไม่ส่งอีเมลล์ถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับทั้งสิ้น คุณไม่ควรตอบรับอีเมลล์ใดๆ ที่ขอรหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของคุณให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างอีเมลล่อลวง

  คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อแนะนำสำหรับการป้องกันการโจมตีจากฟิชชิ่ง

ระมัดระวังซอฟท์แวร์สอดแนม (Spyware):

 • ซอฟท์แวร์สอดแนม คือ ซอฟท์แวร์ที่ออกแบบเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต โดยถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ด้วยความยินยอมจากผู้ใช้หรือไม่ก็ตาม) เมื่อมีการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ เกม หรือสกรีนเซฟเวอร์ จากเวบไซต์ต่างๆ ซอฟท์แวร์สอดแนมเหล่านี้มักจะอ้างว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ซอฟท์แวร์สอดแนมสามารถแอบดักข้อมูลและเข้าถึงรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต และบันทึกเวบไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึง นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านข้อมูลในจานบันทึก (Hard Drive) ทำให้การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากการใช้ทรัพยากรระบบที่สูงเกินปกติ ส่งผลไปถึงความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • ไม่ควรล็อกอินเข้าสู่ระบบออนไลน์ต่างๆของซิตี้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณมี ซอฟท์แวร์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ หากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีซอฟท์แวร์ที่อ้างว่าสามารถเพิ่มความเร็วใน การเชื่อมต่ออินเตอร์เนท หรือมีแถบเครื่องมือจากซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม คุณอาจกำลังใช้ซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถในการดักจับข้อมูลการใช้อินเตอร์เนท เราขอแนะนำในคุณลบซอฟท์แวร์เหล่านั้นทิ้งไป`

ความปลอดภัยของบริการออนไลน์ของซิตี้:

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล และการมอบประสบการณ์ในการใช้บริการออนไลน์อย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของซิตี้

การเข้ารหัสข้อมูลแบบ 128 บิท

ทุกข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างระบบซิตี้ ออนไลน์กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ จะถูกเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ 128 บิท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในขณะนี้

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับระบบแบบอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานในระบบออนไลน์เป็นเวลากว่า 5 นาที ระบบจะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณกับระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้า ซิตี้มีมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของลูกค้า และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานนั้นๆ

แจ้งเหตุละเมิดทางออนไลน์ หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูลบัญชีของคุณทางออนไลน์โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมี ธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ โดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้กระทำ กรุณาแจ้งทันทีที่ เจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 1588

 • เหตุละเมิดทาง ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินความเสียหาย หากมีความสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นจริง ทางธนาคารฯ จะตรวจสอบเหตุละเมิดนั้นๆ ต่อไป
 • ทางซิตี้ฯ จะมีการแจ้งผลการตรวจสอบเหตุละเมิดเป็นระยะๆ หากแต่ความรวดเร็วในการค้นหาวิธีแก้ไขเหตุละเมิด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและรายละเอียดของเหตุละเมิดนั้นๆ
 • ในระหว่างการตรวจ สอบ เจ้าหน้าที่ของเราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุละเมิดของคุณเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเหตุละเมิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ใช้บริการออนไลน์:

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันตนเองจากภัยทางออนไลน์ ดังนี้

 • คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ และมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือค้นเจอรหัสผ่านนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม รวมไปถึงการตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีใครแอบมองในขณะที่คุณกำลังใส่รหัสผ่านของคุณ
 • ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในอินเตอร์เนทคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ สำหรับบริการออนไลน์ของซิตี้
 • หากคุณเชื่อว่ามีการโจรกรรมหรือการสูญหายของหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือ รหัสเอทีเอ็มของคุณ หรือมีธุรกรรมธนาคารทางออนไลน์เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งทันทีที่เจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 1588
 • กรุณาอ่าน และทำตามวิธีการใช้บริการออนไลน์ อย่างปลอดภัยของธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณไม่มีความเสียหายทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสูญหายของข้อมูล และไม่มีไวรัสต่างๆ ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
 • ไม่ควรเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ ในขณะที่คุณกำลังใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง
 • คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ่าน และทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง ที่คุณได้ตกลงยินยอมก่อนเข้าใช้บริการออนไลน์ของซิตี้