ธุรกิจหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป

ลงทุนอย่างมั่นใจ

ลงทุนอย่างมั่นใจ

สารจากผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป

นับแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการค้าหลักทรัพย์และงานวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบันทั่วโลก ทีมงานและนักวิเคราะห์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเรามีความเชี่ยวชาญในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนในเมืองไทยและสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำและบริการที่เป็นเลิศ และด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมของเรา และทีมนักวิเคราะห์ทั่วโลกของซิตี้

นอกเหนือจากนั้น ด้วยบริการจากทีมงานขายที่รู้รอบด้าน และ trading platform เราสามารถที่จะรับประกันว่า ลูกค้าได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง และได้รับการสนองความต้องการตามมาตรฐานสากลระดับโลก

ธุรกิจหลักทรัพย์และงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

นับแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดหรือชื่อย่อ CST ให้บริการธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และงานวิจัยหลักทรัพย์กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ประกอบกับห้องค้าหลักทรัพย์อันทันสมัย ทำให้เราสามารถให้บริการอันเป็นเลิศในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนในเมืองไทย และให้บริการงานวิจัยได้อย่างแม่นยำ

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์มุ่งเน้นในการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งส่วนงานวิเคราะห์รายบริษัท ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและระดับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนทั่วโลก ครอบคลุมการวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจและภาคตลาดแบบเจาะลึก โดยมีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานในการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้กับนักลงทุนได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกที่     เพื่อดูรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ และคลิกที่     เพื่อซ่อนรายละเอียด

  • บริการค้าหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
  • การส่งมอบหลักทรัพย์
  • การปฎิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
  • การบริหารความเสี่ยง
  • ข้อมูลบริษัท
  • แผนการการลงทุน
  • ข้อมูลภาคธุรกิจ
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์