Loading...

เหนือกว่า...ด้วยสิทธิ์ในการรับไมล์สะสมเร็วที่สุด จากการใช้จ่ายในหมวดพิเศษ*

ทุกๆ 15 ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ รับ 1 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อให้ท่านแลกรับบัตรโดยสารกับการบินไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียด:ธนาคารจะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่กำหนดโดยมาสเตอร์การ์ด และวีซ่า (MCC code) โดย หมวดท่องเที่ยวจะรวมถึงการใช้จ่ายใน โรงแรม สายการบิน การเช่ารถ และ ทราเวล เอเจนท์ • จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษ สำหรับการใช้จ่ายสูงสุด 200,000 บาทต่อรอบบัญชี ในหมวดท่องเที่ยวและร้านอาหาร รวมกัน สำหรับยอดการใช้จ่าย 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนตามปกติ • สงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนพิเศษสำหรับการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมการใช้จ่ายในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินบาท และการใช้จ่ายสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้