Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ชีวิตไม่ติดกับเงื่อนไข ไร้ค่าธรรมเนียม

สมัครเลย

ชีวิตง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตใบเดียว

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระบิล
บัตรเครดิตล่าช้า และไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่

ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต
ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียม
เมื่อชำระยอดบัตรฯ
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส1

ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%
ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%

ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
ใดก็ได้ทั่วประเทศ
(ค่าธรรมเนียมปกติ 3%)

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บริการแบ่งชำระยอดบัตรเครดิต

เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้
เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน

บริการเงินสดโทรสั่งได้

สะดวก ง่าย รวดเร็ว
รับเงินสดโอนเข้าบัญชี
ภายใน 1 วันทำการ

สัมผัสประสบการณ์ใหม่
กับซิตี้โมบายล์แอปฯ

สมาร์ทโฟนแสดงบัตรเครดิต Citi Simplicity บน Citi Mobile App
สมาร์ทโฟนแสดงการเปิดใช้งานบัตรเครดิต Citi Simplicity บน Citi Mobile App
สมาร์ทโฟนแสดงการทำธุรกรรมบัตรเครดิต Citi Simplicity ที่ปลอดภัยด้วย Citi Mobile Token
สมาร์ทโฟนแสดงการระงับการใช้งานของบัตรเครดิต Citi Simplicity ด้วย Citi Mobile App
สมาร์ทโฟนแสดงคุณสมบัติการใช้งานของ Citi Mobile App
สมาร์ทโฟนแสดงเครื่องมือในการติดตามรางวัลบัตรเครดิต Citi Simplicity ด้วย Citi Mobile App

มุมมองบัญชีของ
คุณ

เปิดใช้งานบัตร

ซิตี้ โมบายล์
โทเค็น

ระงับการใช้บัตร
ชั่วคราว

รวมทุกเรื่อง
การเงินในที่เดียว

รางวัลและ
ข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลาเพียง 10 นาที

สมัครบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฟรีค่าธรรมเนียม
รายปีตลอดชีพ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อกำหนด สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

 • 1สำหรับค่าธรรมเนียมการชำระยอดบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่หน้าเคาน์เตอร์ไปก่อน และธนาคารฯ จะทำการคืนค่าธรรมเนียม 15 บาท เข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติในภายหลัง
 • 2รับสิทธิประโยชน์ 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยอดกดเงินสด เงินสดโทรสั่งได้ หรือ รายการ Citi PayLite 1,200 บาทขึ้นไปต่อรายการ (รายการ Citi PayLite หรือ เงินสดโทรสั่งได้ จะนับยอด ณ ตอนทำรายการเพียงครั้งเดียว ไม่นับยอดแบ่งชำระรายเดือน) จำกัด 3 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ(นับบัตรมาสเตอร์การ์ดและวีซ่ารวมกัน)/เดือน และ 1,200 สิทธิ์/ร้านค้า/เดือน (สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรฯหลักเท่านั้น โดยจำกัด 1 หมายเลขบัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารฯ) ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ และได้แลกรับสิทธิ์ประโยชน์ไปแล้ว ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากรายการสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้แลกรับไปผ่านทางบัตรเครดิตของลูกค้าตามมูลค่าจริงของสิทธิประโยชน์นั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 48 บาท/เดือน ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาทต่อ SMS) 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
 • บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ เป็นบัตรฯ ที่ไม่มีระบบคะแนนสะสม
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ เป็นบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด ค่าติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรมาสเตอร์การ์ด และ/หรือ วีซ่า สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาท ต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
  • วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  • วงเงินชดเชยสูงสุด 24,500 บาท ต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัยผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 098-249-5657
แสดงเพิ่มเติม