เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเสริมของบัตรเครดิตซิตี้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมคนไทย)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริม
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมชาวต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
 • สำเนาหนังสือเดินทางของบัตรเสริม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเสริม และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังได้รับบัตรฯ
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จะส่งโค้ดผ่านทาง SMS เพื่อแลกรับกระเป๋าได้ที่ www.extraredeem.com โดยลูกค้าสามารถกรอกชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งได้เอง
 • โค้ดสามารถทำการแลกของกำนัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าที่ให้กับทางบริษัทผู้จัดส่งของกำนัล
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ และสมาชิกบัตรเสริมต้องไม่มีบัตรเครดิตซิตี้ในปัจจุบัน หรือเคยมีแต่ยกเลิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลสำหรับบัตรหลักที่มีการสมัครบัตรเสริมทุกประเภท และได้รับการพิจารณาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567
  (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้)
 • บัตรเสริมที่สมัครจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 – 80 ปี
 • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ จะร่วมใช้วงเงิน รอบบัญชี เดียวกันกับบัตรหลัก ซึ่งบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแต่ละใบได้ โดยวงเงินบัตรเสริมที่กำหนดจะเป็นวงเงินที่บัตรเสริมได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ต่อรอบบัญชี และการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1588
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในใบสมัครนี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ และเขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ ใบสมัครนี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ และบริการใดๆที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว
 • Promotion Code : ACBR20