Citi
Thai | English
ปลอดภัยไปกับซิตี้แบงก์ออนไลน์
สำหรับซิตี้ ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ
ข้อแนะนำ!! สำหรับการป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต
คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้

ปลอดภัยไปกับซิตี้แบงก์ออนไลน์
สำหรับซิตี้ ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ช่องทางดังกล่าว
จะอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน แต่จำนวนผู้เสียหายจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่ม
ขึ้นไม่น้อย การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นเรื่อง
สำคัญอย่างยิ่ง

วิธีการหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดสามารถแบ่งหลักๆ ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่:

ฟิชชิ่ง (Phishing)
คือการปลอมแปลงอีเมลหรือ
หน้าเว็บไซต์โดยมีข้อความอ้างว่า
มาจากองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร
หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งมัก
จะหลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน หมายเลขบัตรประชาชน
ฯลฯ ลงไปในลิงก์หรืออีเมลนั้นๆ

วิชชิ่ง (Vishing)  
คือการหลอกล่อเอาข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เสียหายผ่านทาง
โทรศัพท์โดยการโทรหาผู้เสียหาย
เพื่อสอบถามข้อมูลสำคัญต่างๆ
ส่วนมากจะมาในรูปแบบที่คุ้นเคย
กันดี เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์

สมิชชิ่ง (Smishing)
คือการใช้ข้อความ SMS หรือ
MMS เพื่อส่งลิงก์เว็บไซต์ให้
ผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายทำการ
คลิกเข้าไปในลิงก์ ไวรัสโทรจันที่
แอบแฝงมา จะถูกดาวน์โหลดลง
เครื่องโทรศัพท์ของผู้เสียหาย
เพื่อทำการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ธนาคารซิตี้แบงก์มีระบบ “รักษาความปลอดภัย” ซึ่งช่วยป้องกันท่านจากการโจมตีของซอฟท์แวร์
ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) เมื่อมีการทำธุรกรรมทางธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยท่านจะสามารถ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยได้ยิ่งขึ้นโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านล่าง:
ข้อแนะนำ!! สำหรับการป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติ
เข้าสู่เว็บไซต์ โดยการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง
เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ที่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุุคคลของท่าน
ให้มองหาสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจ       ที่มุมบน หรือ
มุมล่างขวาของหน้าเว็บไซต์ทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ของท่านจะถูกเข้ารหัสระหว่างการส่งข้อมูล
ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ป้องกันสปายแวร์
ไฟร์วอลล์ ระบบรักษาความปลอดภัย เวอร์ชันล่าสุด
บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของท่าน และอัปเดต
ซอฟต์แวร์ เหล่านี้เป็นประจำ
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของท่าน
เป็นประจำเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หากพบว่าบัญชีธนาคารของท่านมีความผิดปกติ โปรดแจ้ง
ธนาคารทันที
อัปเดตระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และเว็บเบราว์เซอร์
ของท่านเป็นประจำ
กดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งที่คุณใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้ง
หรือซิตี้โมบายล์เสร็จสิ้น ไม่ควรกดปิดเบราว์เซอร์หรือ
แอปพลิเคชันเท่านั้น

ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ
อย่าตอบกลับอีเมลที่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือคลิกลิงก์ที่มากับอีเมล ให้ท่านตรวจสอบกับธนาคาร
ก่อนว่ามีการส่งอีเมลลักษณะดังกล่าวมาจริงหรือไม่
ห้ามเปิดไฟล์ หรือคลิกลิงก์จากอีเมลหรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มาแน่นอน
ห้ามทำธุรกรรมทางธนาคาร หรือชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิตผ่านคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น คอมพิวเตอร์
ในร้านอินเทอร์เน็ต
อย่าให้ผู้อื่นใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขซึ่งใช้ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน
แบบใช้ครั้งเดียว (OTP) จากทางธนาคารฯ
อย่าเลือกบันทึกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์แบงก์กิ้งแบบอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์
อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ
ของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของ
บัตรเครดิต หมายเลขหลังบัตรเครดิต (CVV) รหัสผ่าน
แบบใช้ครั้งเดียว (OTP) รหัสผ่าน กับบุคคลอื่น
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงค์ออนไลน์ สิทธิพิเศษทั่วทุกมุมโลก Citi World Privileges
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
Copyright © 2018 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.