Citi
Thai | English
Fast Track to Gold Status
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
เพื่ออัพเกรดสู่สถานภาพบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่าใคร
สิทธิพิเศษในการอัพเกรดสถานภาพ
สู่สมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่าใคร

เพียงท่านมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,200,000 บาทขึ้นไป* และมีการสะสมไมล์
จากการบินกับการบินไทย ครบ 28,000 ไมล์** ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน
วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

ท่านจะได้รับการอัพเกรดเป็นสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เป็นเวลา 2 ปี
และได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากการบินไทย และสายการบินพันธมิตร อาทิ
เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางกับการบินไทย
- สิทธิ์ในการรับโบนัสพิเศษ 5,000 ไมล์ทันทีเมื่อได้รับสถานภาพบัตรทอง
- สิทธิ์ในการอัพเกรดชั้นโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 ปี
- สิทธิ์ในการได้ที่นั่งก่อนขณะจอง
- สิทธิ์ในการเช็คอินก่อน สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนและสิทธิ์ในการรับสัมภาระก่อน
- สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์และห้องรับรองในเครือสตาร์ อัลไลแอนซ์โกลด์
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับสมาชิกบัตรทอง และผู้ติดตาม 1 ท่าน
- สิทธิ์ในการได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 20 กก. หรือเพิ่มจำนวนกระเป๋าอีก 1 ใบ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพบัตรทอง คลิก>>
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมรายการ >>
หรือลงทะเบียนผ่าน SMS
1. พิมพ์ FT เว้นวรรค และพิมพ์หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP no.)   7 หลัก เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย   ตัวอย่าง หากหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน คือ CT12345 และหมายเลข   บัตรเครดิตของท่าน คือ 4386790012345678 พิมพ์ FT CT12345 790012345678
2. ส่ง SMS มาที่ 4712228 (ครั้งละ 3 บาท โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ)
สำหรับท่านที่ไม่มีหมายเลขสมาชิก ROP กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อนร่วมรายการนี้ คลิก>>
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงค์ออนไลน์ สิทธิพิเศษทั่วทุกมุมโลก Citi World Privileges
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: *ระยะเวลาการประเมินการเลื่อนสถานภาพฯ จะประเมินจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุกเดือน รวม 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มลงทะเบียน โดยจะคิดคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกประเภท (ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม) **ไมล์เอกสิทธิ์คือไมล์สะสมที่ได้จากการบินกับการบินไทยเท่านั้น และไม่รวมบัตรโดยสารชั้น L/G/V/W และบัตร โดยสารรางวัล ไม่รวมสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินในเครือ สตาร์ อัลไลแอนซ์ โดยการประเมิน 28,000 ไมล์นั้น เริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ลูกค้าลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 12 เดือน ของบัตรสมาชิกบัตรหลักเดินทางเองเท่านั้น • สงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับสมาชิกบัตรหลักฯ ที่ไม่ได้มีสถานภาพบัตรทองกับการบินไทยอยู่แล้วเท่านั้น • หากสมาชิกบัตรหลักมีสถานภาพบัตรทองอยู่ก่อนแล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการหลังจากที่สถานภาพบัตรทองของท่านหมดอายุลงแล้วเท่านั้น • สงวนสิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บัตรเสริมหรือผู้อื่นได้• นับยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวนและแบ่งชำระ Citi PayLite โดยไม่รวมยอดการกดเงินสด PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/online programs หรือการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าเงินสดโทรสั่งได้ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (One Bill) ยอดการใช้จ่ายที่แม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ทุกประเภท การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศหรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund)ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ • ธนาคารฯ จะทำการประเมินยอดการใช้จ่ายเพื่อพิจารณาปรับเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกเดือน ดังนั้นเมื่อท่านมียอดใช้จ่ายและสะสมไมล์ฯ จากการบินครบตามเงื่อนไขท่านจะได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองฯ นาน 2 ปีนับจากวันที่ได้รับสิทธิการเลื่อนสถานภาพฯ • สงวนสิทธิ์สถานภาพบัตรทอง รอยัล ออร์คิดพลัส สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบจำนวนไมล์การบิน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบัตรฯกับทางบริษัทการบินไทย • กรุณาตรวจสอบจำนวนไมล์เอกสิทธิ์ของสมาชิกบัตรฯโดยตรงกับทางศูนย์บริการลูกค้าการบินไทย โทร. 0-2356-1111 หรือwww.thaiairways.com/rop • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 • CBUF08
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
Copyright © 2018 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.