รับสิทธิพิเศษบัตรสตาร์บัคส์สูงสุด 900 บาท + เครดิตเงินคืน 10%
คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้
Thai | English
Citi
บัตรสตาร์บัคส์
สูงสุด 900 บาท +
เครดิตเงินคืน
 10%
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้

รับสิทธิพิเศษ ที่ วิลล่า มาร์เก็ท

ต่อที่ 1 รับบัตรสตาร์บัคส์
สูงสุดมูลค่า 900 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 2,000 บาท/เซลส์สลิป 
รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท 

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ VILLA (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลข

บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 

(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย

(ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเครดิตซิตี้ 

แคชแบ็ก และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้และบัตรเสริมทุกประเภท)

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ REDEEM (เว้นวรรค) ตามด้วย

หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) 
ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • จำกัดการแจกบัตรสตาร์บัคส์ 300 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน และเฉพาะสมาชิกบัตรที่ ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62 • ธนาคารฯ จะทำการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์ภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการและ จะทำการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์ตามที่อยู่ของบัญชีบัตรหลักเท่านั้น • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน: • จำกัดยอดใช้จ่าย 20,000 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ • ธนาคารฯ จะทำการคำนวณยอดใช้จ่ายกับจำนวนคะแนนซิตี้ รีวอร์ดคงเหลือ ณ วันที่ทำการตรวจสอบการใช้จ่ายและจะทำการตัดคะแนนซิตี้ รีวอร์ดถ้ามีคะแนนเพียงพอและทำจะทำการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรม • สมาชิกบัตรที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนถือว่ารับทราบว่าจะยินยอมให้หักคะแนนซิตี้ รีวอร์ดจากทุกการใช้จ่ายที่เกิดการใช้จ่ายที่ วิลล่า มาร์เก็ท โดยเรียงจากวันที่ทำรายการ จนกว่าคะแนนมีไม่เพียงพอให้หัก • กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • บัตรเสริมทุกประเภทบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรซิตี้ แคชแบ็ก และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้ • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดแล้ว จะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดจ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตรในวันที่ทำรายการหักคะแนน เงื่อนไขทั่วไป: • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า •ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBC47
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การติดต่อกับเรา
กรุณาอย่าตอบกลับอีเมลนี้ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเราที่ https://www.citibank.co.th/th/forms/FeedBackForm.htm
ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
ซิตี้กรุ๊ปไม่มีนโยบายในการสอบถามหมายเลขบัตรเครดิต บัญชี หรือขอ Password/PIN ของท่านผ่านทางอีเมล หากท่านได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าว กรุณาอย่าตอบกลับ หรือให้ข้อมูลใดๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำรายการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต กรุณาพิมพ์ www.citibank.co.th ด้วยตัวท่านเอง และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมล
การยกเลิกการรับข้อมูล
ซิตี้แบงก์มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอทางเลือกแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านที่ท่านสนใจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เฉพาะท่านที่ได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ หากปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคาร และไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทดังกล่าว กรุณาตอบกลับอีเมลนี้ด้วยการพิมพ์คำว่า “unsubscribe”
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2019 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.