ฟรีค่าส่งสูงสุด 100 บาทต่อเดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บนลาซาด้า ประเทศไทย
คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้
Thai | English
Citi
FREE SHIPPING บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า ฟรีค่าส่งสูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาทเข้าบัญชีบัตรฯ เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป บนลาซาด้า ประเทศไทย (จำกัดเงินคืน 100 บาท/สมาชิกบัตรฯ/เดือน) ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียว พิมพ์ LFS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่ รายละเอียดสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบัตรฯ ซิตี้ ลาซาด้า คลิก >> 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 63
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) บนลาซาด้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 63 รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (Free Shipping Rebate) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลส์สลิป บนลาซาด้าประเทศไทย • จำกัดเงินคืน 100 บาท/ สมาชิกบัตรฯ(บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/ เดือน • ลงทะเบียน ผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ LFS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรค ระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด เดือนที่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ และลาซาด้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง • ธนาคารฯ และลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้าเป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การคืนสินค้าได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 0-2018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ • BCBQ48
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
 
การติดต่อกับเรา
กรุณาอย่าตอบกลับอีเมลนี้ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเราที่ https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm
ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
ซิตี้กรุ๊ปไม่มีนโยบายในการสอบถามหมายเลขบัตรเครดิต บัญชี หรือขอ Password/PIN ของท่านผ่านทางอีเมล หากท่านได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าว กรุณาอย่าตอบกลับ หรือให้ข้อมูลใดๆ
การยกเลิกการรับข้อมูล
ซิตี้แบงก์มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอทางเลือกแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านที่ท่านสนใจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เฉพาะท่านที่ได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ หากปัจจุบันท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคาร และไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทดังกล่าว กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อแจ้งการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.