Thai | English
Citi
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ OOTOYA ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* 10% เมื่อทานครบ 1,200 บาท /เซลส์สลิป 15% เมื่อทานครบ 2,000 บาท /เซลส์สลิป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท ต่อยอดการใช้จ่าย 1,200 บาท หรือจำกัด 300 บาท ต่อยอดการใช้จ่าย 2,000 บาท และจำกัด 1 ครั้ง /เดือน /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ OOT (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ดเทียบเท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ และทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป (ยกเว้น บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส, ซิตี้ แคชแบ็ก, ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และบัตรเสริมทุกประเภท) ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ OTPT (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62
 
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาทต่อยอดการใช้ 1,200 บาท หรือ 300 บาทต่อยอดการใช้จ่าย 2,000 บาทและจำกัด 1 ครั้ง /เดือน /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบโปรแกรม เงื่อนไขการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม: **จำกัดเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนร่วมรายการระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น • บัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และบัตรเสริมทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการทำรายการ ณ วันตัดคะแนน และเมื่อลูกค้าส่ง SMS ลงทะเบียนทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคะแนนคืนได้ • คะแนนสะสมจะถูกตัดจากบัญชีและเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรม • เมื่อทำรายการสำเร็จลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือโอนเงินกลับเข้าบัญชีได้ • สำหรับรับประทานภายในร้านเท่านั้น • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ• ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและบริการกรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBK11
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2019 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.