Thai | English
Citi

									รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,050 บาท

								อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
ที่ Under Armour ทุกสาขา*

รับเครดิตเงินคืน 7%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 
ตั้งแต่ 15,000 บาท/ เซลส์สลิป

สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ เพรสทีจ 
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,050 บาท/ ท่าน /ตลอดรายการ
(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

รับเครดิตเงินคืน 4%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 
ครบทุก 3,000 บาท/ เซลส์สลิป
สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ทุกประเภท
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/ ท่าน /ตลอดรายการ
(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS พิมพ์ UA (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ
12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 - 30 มิ.ย. 63
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: *สาขาที่ร่วมรายการ: สยามเซ็นเตอร์, เมกา บางนา, สเปลล์ เมืองทองธานี, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา, จังซีลอน, ชะอำ, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว,เซ็นทรัลเวิล์ด, พัทยา, ไอคอนสยาม และ เซ็นทรัล เชียงใหม่ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการซื้อสินค้าที่ร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ เพรสทีจ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,050 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการยกเลิกการสั่งซื้อหรือการคืนสินค้า • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBR77
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.