Thai | English
Citi
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้
ใช้จ่ายต่อรายการ 1,000 บาท รับสิทธิพิเศษทุกเดือน เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท/รายการ(1) โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 70 บาท หรือ โค้ดส่วนลด เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท ขั้นตอนการรับสิทธิ์ 1.ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาทขึ้นไป /รายการ 2.รับ SMS และ กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์ 3.แลกรับสิทธิ์ ณ ร้านค้า • จำกัด 3 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ (นับบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดรวมกัน)/เดือน และ 1,000 สิทธิ์/ร้านค้า/เดือน (สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรฯ หลักเท่านั้น) • 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 63 ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบตามกำหนด(2) ยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ (บาท/เดือน) 10,000 บาท 25,000 บาท 50,000 บาท รับสิทธิพิเศษ เครดิตเงินคืน 200 บาท เครดิตเงินคืน 600 บาท เครดิตเงินคืน 1,200 บาท • สมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน สามารถรับได้เพียง 1 สิทธิพิเศษ ต่อเดือน • ยอดใช้จ่ายสะสมในเดือน นับรวมยอดใช้จ่ายทั่วไป รูดผ่อนชำระ เงินสดโทรสั่งได้ (ไม่รวมยอดกดเงินสด การชำระค่าสาธารณูปโภค ยอดใช้จ่ายที่แม็คโคร และยอด Citi PayAll) • ยอดใช้จ่ายนับบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตามระยะเวลาโปรโมชั่นด้านล่าง โดยการลงทะเบียนจะมีผลนับจากเดือนที่ลงทะเบียน จนจบระยะเวลาโปรโมชั่น • 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 63
คลิก เพื่อลงทะเบียน
 1 แถม 1 รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 แถม 1 ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือเอสเอฟ ทุกสาขา(3) • จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ(บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/เดือน และ 800 สิทธิ์/เดือน • 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
โปรโมชั่นประจำเดือน คลิก โปรโมชั่นผ่อน 0% คลิก
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: (1) สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ รับสิทธิประโยชน์ 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยอดกดเงินสด เงินสดโทรสั่งได้ หรือรายการ Citi PayLite 1,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ จำกัด 3 สิทธิ์/เดือน และ 1,000 สิทธิ์/ร้านค้า/เดือน (สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรฯ หลักเท่านั้น โดยจำกัด 1 หมายเลขบัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน ไว้กับทางธนาคารฯ และนับยอด Citi PayLite หรือเงินสดโทรสั่งได้ ณ ตอนทำรายการเพียงครั้งเดียว ไม่นับยอดแบ่งชำระรายเดือน) โดยสามารถเลือกรับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 70 บาท หรือ คูปองส่วนลด ที่เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท • ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันเพื่อนำไปรับสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามกำหนดภายใน 1 วัน ทำการ • กดลิงก์จากข้อความเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น • จำกัดระยะเวลาการแลกสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนของเดือน ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามกำหนด • กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code มีระยะเวลาจำกัด หลังจากยืนยันการรับสิทธิ์ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ • สำหรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด 70 บาท สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชั่น Lazada ผ่านบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ เท่านั้น โดยโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น รายการขายอื่นๆ ของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า, และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ • สำหรับสิทธิ์คูปองส่วนลด 50 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส ตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปอง โดยไม่สามารถซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง แอลกอฮอล์ ยาสูบ นมดัดแปลง สำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารก และเด็กเล็ก สินค้าของศูนย์อาหาร ร้านเวชภัณฑ์ พื้นที่เช่า บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินมือถือ บิลเพย์เม้นท์ อีซีท้อปอัพ บัตรโทรศัพท์ และสินค้าผ่อนชำระ (2) จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/สมาชิกบัตรฯ (นับบัตรและบัตรเสริมรวมกัน)/เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมภายในเดือนครบตามเงื่อนไข โดยสมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน สามารถรับได้เพียง 1 สิทธิพิเศษต่อเดือน • ยอดใช้จ่ายสะสมในเดือนนับรวมยอดใช้จ่ายทั่วไป รูดผ่อน ชำระ เงินสดโทรสั่งได้ โดยไม่นับรวมรายการ กดเงินสด การชำระค่าสาธารณูปโภค การใช้จ่ายที่แม็คโคร และ Citi PayAll (นับยอดจากรายการ Citi PayLite หรือเงินสดโทรสั่งได้ ณ ตอนที่ทำรายการเพียงครั้งเดียว) • สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีทั้งบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ วีซ่า และบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ มาสเตอร์การ์ด ธนาคารฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากบัตร ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงบัตรเดียว • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 โดยการลงทะเบียนจะมีผลนับจากเดือนที่ลงทะเบียนจนจบระยะเวลาโปรโมชั่น • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่มียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข • UCBK94 (3) จำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริม รวมกัน)/เดือน และทั้งหมด 800 สิทธิ์/เดือน เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในราคาปกติ • CBAH06 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้ที่ 1588 หรือ www.citibank.co.th

ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์

 

กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอและรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น

CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.