Birthday Privileges Having trouble viewing this email? Click here
Birthday Privileges คลิกที่นี่ หากไม่สามารถเปิดอีเมลฉบับนี้ได้
Citi
Happy Birthday รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 6 เท่า ในเดือนเกิดของท่าน
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 6 เท่า
								เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ในเดือนเกิดของท่าน

								Get extra Citi Rewards Points up to 6X
								When spending through Citi Premier Credit Card in your birth month

								1 Mar ’19 - 31 Dec ’20

								รับสิทธิพิเศษรวมมูลค่า 4,500 บาท
								ในเดือนเกิดและ 1 เดือนถัดไป
								• บริการนวดหน้า 45 นาที
								• ของขวัญจาก Origins

								Get following privileges on your
								birth month and one month after
								Total value THB 4,500
								• Complimentary 45 min facial massage service
								• Origins Gift
								1 Feb ’20 - 31 Jan ’21
View Statement Forgot User ID/Password Citi LINE Connect
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 6 เท่า: • ทุกการใช้จ่าย 25 บาทได้รับเพิ่ม 2 คะแนน (รวม การใช้จ่ายปกติเป็น 6 คะแนน) สำหรับการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก • ทุกการ ใช้จ่าย 25 บาทได้รับเพิ่ม 2 คะแนน (รวมการใช้จ่ายปกติเป็น 4 คะแนน) สำหรับการใช้จ่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ • จำกัดคะแนนซิตี้ รีวอร์ดพิเศษสูงสุด 800 คะแนน/ตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก เท่านั้น • ทางธนาคารฯ จะทำการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดให้ภายใน 60 วันหลังเดือนเกิด และสมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพของสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชี • คะแนนสะสม ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้ ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนเงินภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ยอดค้างชำระ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทย • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรายการส่งเสริมการขายนี้ เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจาก Origins: • โปรดแสดงบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ พร้อมบัตรประชาชนให้แก่พนักงานก่อนรับบริการ • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ /ท่าน • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด, โปรดนัดหมายและสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-624-6000 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการโปรโมชั่นอื่นได้ • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • BCBI49

Terms and Conditions for Get extra Citi Rewards Points up to 6X: • Every THB 25 get 2 extra rewards points (total 6 points after combined with normal points earned) for spending at department stores and duty-free shops worldwide. • Every THB 25 get 2 extra rewards points (total 4 points after combined with normal points earned) for spending in both local and foreign currencies. • Limited to a maximum Citi Rewards Points at 800 points /program period. • Reserved for primary card account only. • Citi Rewards Points will be credited to primary card account within 60 days after the end of the campaign and card members must maintain membership status until the uploaded date. • Citibank reserves the right not to reward credit card transactions incurred from spending on cash advance, mutual fund, unit-linked products, land transfer fee, utility (electricity and water) as well as spending at gas stations, Makro, payment transactions via Citibank Online and cancellation of goods and services (domestically and internationally) or any type of tax refund, interest and fees. • For Citi credit cards that are issued in Thailand. • Citibank has no involvement in goods and services provided, please contact merchants directly for more details. • The Bank reserves rights of final decision on any disputes arising out of or in control with this promotion. Terms and Conditions for Origins: • Limited 1 right /customer • This privilege is limited, please reserve the right at least 1 day before redeeming for service. • For more information, please contact 02-624-6000. • This promotion cannot be usedin conjunction with other promotions. • The privileges cannot be exchanged for cash. • Citibank reserves the right to consider any disputes or concerns relating to this promotion. • BCBI49
icon-Key
Citi will never ask your personal details.
Never provide the One-Time PIN that is sent to your mobile phone to anyone.
Always check SMS and email alerts from Citibank relating to your account and report any unauthorized transactions to Citibank immediately.
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
To Contact Us
Please do not reply to this email. If you have any questions please visit https://www.citibank.co.th/en/footer/ContactUs.htm
To Unsubscribe
At Citibank, we believe in offering you choices : choice to receive information specific to your interests and your consent. If you are currently receiving emails from Citibank and would like to unsubscribe, please click here.
Citi Privacy Policy, Terms, conditions, caveats and small print
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.