Citi
Thai | English
ใช้จ่ายมั่นใจ ไร้กังวล ธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสำคัญถึงความ ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ธนาคารฯ จึงพัฒนา ระบบส่งข้อความแบบ 2-Way SMS เมื่อมีรายการ ที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากบัตรฯ ระบบจะทำการ ส่งข้อความเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือที่ท่าน ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถ เลือกตอบกลับข้อความเพื่อยืนยันรายการได้ทันที สำหรับลูกค้า AIS และ Truemove จะได้รับ SMS จากเบอร์ 45-145-88 สำหรับลูกค้า DTAC จะได้รับ SMS จากเบอร์ 16-115-88 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588
ใช้จ่ายมั่นใจ ไร้กังวล ธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสำคัญถึงความ ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ธนาคารฯ จึงพัฒนา ระบบส่งข้อความแบบ 2-Way SMS เมื่อมีรายการ ที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากบัตรฯ ระบบจะทำการ ส่งข้อความเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือที่ท่าน ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถ เลือกตอบกลับข้อความเพื่อยืนยันรายการได้ทันที สำหรับลูกค้า AIS และ Truemove จะได้รับ SMS จากเบอร์ 45-145-88 สำหรับลูกค้า DTAC จะได้รับ SMS จากเบอร์ 16-115-88 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588
ใช้จ่ายมั่นใจ ไร้กังวล ธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสำคัญถึงความ ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ธนาคารฯ จึงพัฒนา ระบบส่งข้อความแบบ 2-Way SMS เมื่อมีรายการ ที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากบัตรฯ ระบบจะทำการ ส่งข้อความเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือที่ท่าน ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถ เลือกตอบกลับข้อความเพื่อยืนยันรายการได้ทันที สำหรับลูกค้า AIS และ Truemove จะได้รับ SMS จากเบอร์ 45-145-88 สำหรับลูกค้า DTAC จะได้รับ SMS จากเบอร์ 16-115-88 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588
มีรายการ จากการใช้บัตรเกิดขึ้น หากเป็นรายการที่น่าสงสัย SMS จะถูกส่งไปยังมือถือของท่าน ตอบกลับ SMS โดยการ พิมพ์ 1 เพื่อยืนยันรายการ หรือพิมพ์ 2 เพื่อปฎิเสธรายการ
หมายเหตุ: • ในกรณีที่ธนาคารฯไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อทำการยืนยันรายการที่น่าสงใสได้ ธนาคารฯ จะทำการระงับการใช้งานบัตรฯ เพื่อความปลอดภัย   โดยท่านสามารถติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ่ง 1588 หรือ +662-232-2484 เพื่อยืนยันและเปิดใช้บริการบัตรฯ อีกครั้ง • ค่าบริการตอบกับข้อความ SMS จะถูก เก็บตามแพ็กเกจของเครือข่ายที่ท่านใช้
3-14 friends
Copyright © 2015 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.