Thai | English
Citi
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: *เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท: • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดโรงแรม-ที่พัก ร้านอาหารในโรงแรมภายในประเทศไทย และการจองเที่ยวบินภายในประเทศผ่านสายการบินแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวยส์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และเวียตเจ็ท • เฉพาะยอดการชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น •ธนาคารฯ จะยึดตาม MCC Code ของร้านค้าภายในประเทศที่ VISA และ MasterCard กำหนดดังนี้ หมวดโรงแรม MCC Code: 3501-3828, 7011, 4722, 9399 และสายการบิน MCC Code 4511 • เครดิตเงินคืนจะบันทึกในบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 63 - 31 ม.ค. 64 เท่านั้น **เงื่อนไขการแลกคะแนน Pay with Points • Pay with points เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ถือบัตรหลักสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรกับสินค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเทียบเท่ากับยอดค่าใช้จ่ายสินค้า และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายได้โดยตรงแต่อย่างไร • สิทธิ์การแลกคะแนนเฉพาะบัตรหลักเท่านั้นโดยสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด 100% • อัตราการแลกคะแนนคือ 12 คะแนนเท่ากับ 1 บาท เมื่อแลกคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดโรงแรม-ที่พัก ร้านอาหารในโรงแรมภายในประเทศไทย • อัตราการแลกคะแนน 10 คะแนน เท่ากับ 1 บาท เมื่อแลกคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดจองเที่ยวบินเดินทางภายในประเทศผ่านสาย การบินแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวยส์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และเวียตเจ็ท ภายใต้ MCC Code 4511 • บัตรเสริมทุกประเภท, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร ไม่สามารถร่วมรายการได้ • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีคะแนนเพียงพอและไม่มียอดค้างเกินกำหนดชำระจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือ ไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตร ณ ขณะที่ทำรายการ • SMS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ • การแลกคะแนนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้ • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ทำรายการหักคะแนนผ่านทาง Pay with Points SMS เมื่อต้องการใช้สิทธิ์แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนในวันที่ชำระเงิน • ธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดในวันที่ทำรายการ และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลักภายใน 3 วัน • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่ง SMS ในกรณีที่คะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่าย เงื่อนไขรวม: • ยอดชำระบริษัททัวร์ และรถเช่าไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและมียอดการใช้จ่ายจากรายการใช้จ่ายในหมวดที่กำหนด • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBU48
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.