Citi
Thai | English
สิ้นปีนี้ เที่ยวเกาหลี กับ agoda กันเถอะ! โรงแรมลดเพิ่ม 8%
เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระด้วยบัตรเครดิตซิตี้
ผ่านทาง Agoda Application ค
คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code
รับส่วนลดเพิ่ม 8% สำหรับโรงแรมทั่วโลก
หรือ
ผ่านทาง www.agoda.com/citibankth
รับส่วนลดเพิ่ม 8% เฉพาะโรงแรมที่ประเทศเกาหลี สำหรับโรงแรมประเทศอื่นๆ ลดเพิ่ม 6%

ระยะเวลาการจอง: วันนี้  – 31 ธ.ค. 61
ระยะเวลาการเข้าพัก: วันนี้ - 31 พ.ค. 62

จองโรงแรม และรับส่วนลด คลิกที่นี่ >>
www.agoda.com/citibankth
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงค์ออนไลน์ สิทธิพิเศษทั่วทุกมุมโลก Citi World Privileges
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภทรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการที่
เกาหลี สำหรับประเทศอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่ม 6% ผ่านทาง www.agoda.com/citibankth เท่านั้น • รับส่วนลด 8% เมื่อจอง
โรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก ผ่านทาง agoda application เท่านั้น • สงวนสิทธิ์สำหรับการจองตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 61
และเข้าพักวันนี้ - 31 พ.ค. 62 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจองห้องพักกับโรงแรมที่ร่วมรายการ(ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) เท่านั้น
• โรงแรมที่ร่วมรายการจะแสดง “Citibankdiscount” หลังจากที่กรอกหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ • ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ • โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนทำรายการ • สงวนสิทธิ์
เฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการใดๆ หากมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อทางโรงแรมโดยตรง • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Agoda กำหนดหากมีปัญหาในการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่
www.agoda.co.th/info/contact_agoda.html • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBG51
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
Copyright © 2018 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.