การรักษาข้อมูล

การรักษาข้อมูลลูกค้า

การรักษาข้อมูลลูกค้า
การรักษาข้อมูลลูกค้า

การรักษาข้อมูลลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

การรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน
การรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยซิตี้
เป้าหมายของเราคือ การรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ทางเลือกการจัดการข้อมูลสำหรับท่าน
ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของซิตี้ ท่านสามารถเลือกให้เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการพิจารณาทางเลือกของท่านนั้น เราสนับสนุนให้ท่านเลือกที่จะอนุญาตให้เราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด เรามีมาตรการและขั้นตอนที่รักษาข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและทางอิเลคทรอนิคตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เราให้การอบรมพนักงานของเราเพื่อที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่เราว่าจ้างองค์กรอื่นเพื่อให้บริการกับเรา เราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าวปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ทางองค์กรได้รับจากเราให้เป็นความลับ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือก การจัดการข้อมูลสำหรับท่าน หรือมีความประสงค์ที่จะรับ/ไม่รับ ข้อมูลผ่านทางข้อความ โทรศัพท์ หรืออีเมล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

  • สำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงก์ ติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588
  • สำหรับลูกค้า บจ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2232-4224 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
    8.30-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกำลังจะย้ายถิ่นฐานไปยังสถานที่ดังกล่าว ท่านจะได้รับสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ California Consumer Privacy Act (“CCPA”) ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.citigroup.com/citi/privacy.html

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามกฏ CCPA กรุณาติดต่อหมายเลข +1 833-971-1191 +1 833-971-1191 หรือส่งคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มจากลิงค์ CCPA non-US Request เพื่อกรอกและส่งกลับมาให้ซิตี้ดำเนินการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด เรามีมาตรการและขั้นตอนที่รักษาข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและทางอิเลคโทรนิค ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เราให้การอบรมพนักงานของเราเพื่อที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่เราว่าจ้างองค์กรอื่น เพื่อให้บริการกับเรา เราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าว ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ทางองค์กรได้รับจากเราให้เป็นความลับ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการข้อมูลสำหรับท่าน กรุณาติดต่อได้ตลอดเวลาโดยโทรมายัง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies

คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลหรือทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้อยู่ในเครื่องโทรคมนาคมปลายทางอยู่แล้ว เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของซิตี้หรือภายหลังจากนั้น

คุกกี้ที่ใช้โดยซิตี้ไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ออนไลน์ได้ คุกกี้ดังกล่าวใช้เพื่อบันทึกลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้ชอบ ปกป้องเว็บไซต์หรือเพื่อจัดทำแคมเปญการตลาด เป็นต้น หากท่านไม่ให้ความยินยอมต่อการติดตั้งคุกกี้ การทำงานบางอย่างบนบริการของซิตี้จะปิดลง เช่น จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์บางแบบฟอร์มได้ เป็นต้น ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่านเช่น Google ได้ตลอดเวลา

การใช้งาน Cookies บนเว็บซิตี้แบงก์
เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

(ก) คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ (Persistent cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถเก็บและจดจำลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เช่นชื่อผู้ใช้งาน (ล็อกอิน) ที่ใช้เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบบริการธุรกรรม ซึ่งหมายความว่าในช่องนี้จะมีการระบุข้อมูลไว้แล้วเมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งหน้า ระบบการทำงานที่ระบุข้อมูลไว้ล่วงหน้านี้จะใช้งานเมื่อท่านให้ความยินยอมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลบชื่อผู้ใช้งานออกจากหน้าเว็บไซต์ที่ทำการล็อกอิน ท่านสามารถเลือกชื่อที่มีการบันทึกไว้ และเลือกเมนู "ลบชื่อผู้ใช้ (Delete user)" จากเมนูที่อยู่ในหน้าเพจของเว็บไซต์

(ข) คุกกี้ชั่วคราว (Session cookies) เป็นคุกกี้ที่จำเป็นเพื่อใช้ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริการของซิตี้กับเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุกกี้ประเภทนี้จึงทำให้มีการแสดงผลของเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้คือการทำให้สามารถระบุได้ว่ามีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งนั้น ๆ กล่าวคือเป็นการสื่อสารกันระหว่างเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ และเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ในขณะเดียวกัน

(ค) คุกกี้อื่น ๆ ซิตี้ใช้คุกกี้อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่ทำงานร่วมกับซิตี้ด้วย ซึ่งรวมไปถึง Facebook และ Google คุกกี้เหล่านี้ทำให้บุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเช่น (1) จำนวนครั้งของการเข้าชม (2) พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน (3) ประเภทของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (4) ข้อมูลจากไฟล์พิกเซล หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน (เช่นตำแหน่งที่ตั้ง) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และ ประมวลผลคุกกี้คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของซิตี้ พฤติกรรม ลักษณะการใช้งานที่ชอบ และความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถแสดงโฆษณาและข้อเสนอทางการตลาด และทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อสื่อวัสดุที่ปรากฎอยู่

Cookie Filters
ท่านจะสามารถปฏิเสธ/ถอนความยินยอมของท่านสำหรับการติดตั้งคุกกี้ได้อย่างไร

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติไว้อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก และเพื่อให้เนื้อหาในเว็บไซต์มีการแสดงผลที่ถูกต้อง การจัดการคุกกี้อาจปรับแต่งได้โดยการตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมของท่านต่อการใช้คุกกี้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานบางประการของเว็บไซต์ของซิตี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของฟีเจอร์บางอย่างทั้งหมดหรือบางส่วน เช่นการมีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการล็อกอินแสดงไว้อยู่แล้ว หรือการมีข้อมูลกรอกไว้อยู่แล้วในแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากที่ท่านถอนความยินยอม ท่านจะไม่เห็นข้อเสนอที่จัดให้เป็นการเฉพาะบนเว็บไซต์ของซิตี้อีกต่อไป

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์สำหรับคุกกี้ ท่านสามารถดำเนินการตามวิธีการในลิงค์ต่อไปนี้
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

ประเภทของเบราว์เซอร์ข้างต้นแสดงไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากการใช้งานเบราว์เซอร์ที่มีอยู่หลากหลาย อาจมีความแตกต่างในการตั้งค่าที่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งคุกกี้ โดยปกติแล้ว ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเมนู "เครื่องมือ (Tools)" หรือ "ตัวเลือก (Option)" และโดยทั่วไปแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเจ้าของเบราว์เซอร์นั้น ๆ

ในกรณีที่มีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความยินยอมตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้ และในข้อ “การใช้งาน Cookies บนเว็บซิตี้แบงก์” ข้างต้น ซิตี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น และท่านมีสิทธิถอนความยิมยอมของท่านได้ตลอดเวลาซิตี้แบงก์ออนไลน์ (www.citibank.co.th) โดยเลือกเมนู บริการทางบัญชี > รายการส่วนตัวกล่องข้อความ > บริการรับส่งข้อความ และสำหรับลูกค้าซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2232-4224 ในเวลาทำการ

การติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์
การติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์

Adobe Tracking คือเครื่องมือที่เราใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อการวิจัยหรืออื่นๆ, จัดเก็บข้อมูลความชอบของท่านเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลหรือโปรโมชั่นการตลาดต่างๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวได้ที่ http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย

Cookies จะไม่ถูกนำมาใช้ในการดึงข้อมูลอื่นๆจากฮาร์ดดิสก์, ขโมยข้อมูลอีเมล์ หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่าน วิธีเดียวที่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นจะอยู่ในไฟล์ cookie คือ ท่านป้อนข้อมูลเหล่านั้นกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยที่ cookie นั้นจะสามารถเรียกอ่านได้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สร้าง cookie นั้นเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์แปลกปลอมอื่นๆ จะไม่สามารถเรียกดูหรือขโมยข้อมูลใน cookie ได้

หมายเหตุ ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกส่งต่อเนื่องจากการติดตั้งหรือใช้งาน cookies