เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
 • ซิตี้ “Citi” (ซิตี้) เป็นบริการธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ในกลุ่มของยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแต่งงาน การศึกษา หรือ หรือต่อยอดให้ธุรกิจของท่าน เพราะเราเข้าใจความต้องการทางการเงินของคุณ ทุกความฝันของคุณเลยไม่หลุดมือ  
 • บริษัทยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เสนอสินเชื่อบุคคล ภายใต้ แบรนด์ “Citiloan” (สินเชื่อซิตี้) “สินเชื่อใกล้บ้าน บริการทันใจ” มาก่อนแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 โดยยึดหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงและใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า  และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยั่งยืน
 • ปัจจุบัน บริษัทยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เสนอสินเชื่อบุคคลภายใต้แบรนด์ “Citi Personal Loan (สินเชื่อบุคคลซิตี้)”
 • ซิตี้ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ คือ
  • สินเชื่อบุคคลแบบไม่มี หลักประกัน (Unsecured Personal Loan) –  สินเชื่อบุคคล ซิตี้
 • มุ่งเสนอบริการ กลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ โดยสาขาของยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จะตั้งอยู่ในจุดสำคัญๆ ในชุมชน ที่จะใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ตลอดจน สถานที่ ที่ซึ่งลูกค้านิยมไปใช้เวลาส่วนใหญ่ ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์จะร้องเรียนการให้บริการของบริษัท/ผู้ให้บริการในนามบริษัท ท่านสามารถร้องเรียนผ่านทาง บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-232-4224 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา รับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันทางการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th
ข่าวสารและกิจกรรม

Citi Social Responsibility กับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสำหรับเด็กละสตรี ใน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ณ บ้านพักฉุกเฉิน

ซิตี้ แบรนด์กับโครงการตอบแทนสังคมในปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีกับทุกบุคลากร ‘ ภายในองค์กร’ เพื่อให้เกิดความสามัคคี นำทีมโดย Citi Advance Brand Ambassador กระจายข้อมูลของกิจกรรมเพื่อให้เพื่อนๆ ชาวซิตี้ ไทยแลนด์ ได้ร่วมตอบแทนสังคมไปด้วยกันโดยตอบสนองสังคมด้วยการคืนสิ่งที่ดีๆจากกิจกรรม CSR_2010 ณ. บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง โดยนำสิ่งของบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและสตรีที่กำลังประสพปัญหาอย่างมากในขณะนี้ โดยซิตี้ ร่วมกิจกรรมและนำสิ่งของบริจาคในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาและมีแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมไปยังสาขาต่างจังหวัดด้วย

การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

เราเชื่อว่าเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยังยืนตลอดไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เราได้มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งชุดนักเรียน ให้กับโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จ. กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหัวหิน จ.กาญจนบุรี

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราร่วมมือกันกวาดเก็บขยะ บริเวณชายหาดบางแสนและเขาสามมุก จ.ชลบุรี เพื่ออนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาดตา น่ามาพักผ่อน รวมทั้งได้ปลูกฝังให้คนในชุมชนรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม

การอบรมความรู้ทางการเงิน

โครงการ "ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้”

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมใหม่ล่าสุดที่ เราได้ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ผู้หญิงรายได้น้อยจากชุมชนอ่อนนุช  จำนวนประมาณ 30 คน ณ โรงแรม King Park Avenue

คำถามที่ถามบ่อย

“Citi” (ซิตี้) เป็นบริการธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ

บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ในกลุ่มของซิตี้ (Citi) ประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแต่งงาน การศึกษา หรือ หรือต่อยอดให้ธุรกิจของท่าน เพราะเราเข้าใจความต้องการทางการเงินของคุณ ทุกความฝันของคุณเลยไม่หลุดมือ

คลิก  เพื่อขยาย และคลิก  เพื่อย่อรายละเอียด

ซิตี้ “เพื่อทุกคำตอบที่เหนือกว่าทางการเงิน” เป็นเครื่องหมายบริการของ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลประเภท นอนแบงก์ ในกลุ่มของซิตี้ (Citi) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก

 • บริการสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • บริการโอนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • บริการรวมหนี้สินเชื่อบุคคล

ติดต่อได้ที่สาขาของซิตี้ ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือที่ทำงานของคุณ

จำนวน 44 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เช่น เดอะมอลล์, สยามพารากอน, พาราไดซ์ พารค, เอสพละนาด รัชดา, เซ้นทรัลพลาซ่า พระราม 3, บิ๊กซี พระราม , ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ เมกาบางนา เป็นต้น

สาขาซิตี้ ให้บริการระหว่าง 10.00-19.00 น. ในวันจันทร์ – วันเสาร์ และสำหรับสาขาภายในห้างสรรพสินค้า เปิดบริการระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. ของทุกวัน

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 02-232-4224 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 20.00 น. และ วันเสาร์ 8.30 – 18.30 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

สมัครออนไลน์ คลิกไปที่หน้าสมัครออนไลน์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูล แล้ว คลิ๊ก ที่ปุ่มดำเนินการ เจ้าหน้าที่ซิตี้ จะติดต่อกลับเพื่อให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของท่าน

กรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาก่อน 24 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาและสำหรับกรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยกว่า 24 เดือน หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง แต่ทั้งนี้ผู้ให้กู้ตกลงว่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เมื่อคำนวณกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด