บริการเพิ่มวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

เพิ่มอิสระของการใช้จ่าย
สะดวกสบายมากขึ้น

เพิ่มวงเงินเครดิตของคุณด้วยซิตี้ เรดดี้เครดิต

บริการเพิ่มวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

  • เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่าน
  • เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
  • เพิ่มวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม

วงเงินสินเชื่อคืออะไร

วงเงินสินเชื่อ คือวงเงินสูงสุดที่ธนาคารตกลงให้ลูกค้ากู้ยืมได้ โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินเมื่อไรก็ได้ในจำนวนที่ต้องการ ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ณ ขณะเบิกถอน โดยทั่วไปแล้วการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อของคุณจะได้รับการประเมินตามปัจจัยหลักสองประการ


- คะแนนเครดิต: ธนาคารจะประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการใช้วงเงินสินเชื่อ และประวัติการชำระเงิน เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของคุณ โดย Credit Score ที่สูงขึ้น บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ดีกว่า ซึ่งอาจช่วยให้คุณได้รับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ


- รายได้ต่อเดือน: ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของคุณตามสถานะการจ้างงานและรายได้ต่อเดือน ด้วยวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น คุณสามารถเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นสำหรับการใช้จ่ายในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต หรือสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

สิทธิประโยชน์

วงเงินในบัญชี คือจำนวนสินเชื่อที่ธนาคารได้อนุมัติไว้กับสมาชิกว่าสามารถนำไปใช้ได้ล่วงหน้า สมาชิกสามารถนำวงเงินไปใช้ตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินของท่าน

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ท่านสามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินถาวรเพื่อเพลิดเพลินกับอิสรภาพทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิตสำหรับการกดเงินสด ทำระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citibank PayLite และโปรแกรมเงินสดสั่งได้ เพื่อท่านสามารถซื้อสินค้าที่มีราคามากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวงเงินที่มากที่สุดถึงห้าเท่า(5x) ของรายได้ต่อเดือนของท่าน ธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ใหม่เพืยงท่านแสดงเอกสารแสดงรายได้ที่เพิ่มเติมจากเดิม

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ธนาคารซิตี้แบงก์เข้าใจท่าน เมื่อท่านต้องการวงเงินเพิ่มในเวลาฉุกเฉิน ธนาคารฯ จึงมอบการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ที่ทำให้ท่านเพิ่มวงเงินได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยท่านไม่จำเป็นที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ วงเงินชั่วคราวเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้ท่านเมื่อท่านต้องการเงินเพิ่มเติมในระยะชั่วคราว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • การอนุมัติขอเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานของบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตของท่าน และเอกสารที่ท่านได้ส่งเข้ามา วงเงินที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ภายในของธนาคารซิตี้แบงก์
  • วงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ภายใน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  • วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง