ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์

ที่ตั้งธนาคารซิตี้แบงก์
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ซิตี้เซอร์วิส

บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร

ชั้น 12 เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันเวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

Commercial Card Customer Service

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์/วันเวลาทำการ:

วันจันทร์ - วันศุกร์ 7:00 น.– 12:00 น.(อังกฤษ และ ไทย) | 12:00 น. – 7:00 น. (อังกฤษเท่านั้น)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย l 24 ชม. (อังกฤษเท่านั้น)

สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 1588
หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2 232-2484
บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด**
บริการธุรกรรมทางการเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร G

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการธุรกรรมทางการเงินและบริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนศูนย์บริหารความมั่งคั่ง L

วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 8.30 - 17.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

เอทีเอ็ม/ซีดีเอ็ม*** G เอทีเอ็ม/ซีดีเอ็ม 24 ชั่วโมง
L

เอทีเอ็ม วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 8.30 - 17.00 น.

วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย: ปิดทำการ

**วันและเวลาทำการสาขาธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวตามประกาศ ณ สาขาธนาคารฯ

*** ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้า ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารซิตี้แบงก์ ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ภายหลังเวลาปิดทำการของสาขา โดยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) ของธนาคารยูโอบี ในวันที่ 6 มกราคม 2567 สำหรับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารยูโอบี จะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

สถานที่ตั้ง:*
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคารวีรันด้า ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 0-2-078-7444
หรือโทรจากต่างประเทศ: +66-2-078-7444

ศูนย์บริการลูกค้า/เวลาเปิด-ปิด:

บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด**
บริการธุรกรรมการโอนเงินและการเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด 3

วันจันทร์ – วันศุกร์: 10.30 – 18.00 น.

บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนศูนย์บริหารความมั่งคั่ง 3

วันจันทร์ – วันอาทิตย์: เวลา 10.30 - 19.00 น.

เครื่องเอทีเอ็ม (ตั้งอยู่ในสาขา)*** 3

วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.30 – 19.00 น.

เครื่องซีดีเอ็ม (ตั้งอยู่ด้านหน้าสาขาตามเวลาห้าง)*** 3

วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.00 - 22.00 น.

*สาขานี้ให้บริการและคำปรึกษาทางการลงทุน และให้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวเองผ่านเครื่องอัตโนมัติเท่านั้น

**วันและเวลาทำการสาขาธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวตามประกาศ ณ สาขาธนาคารฯ

*** ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้า ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารซิตี้แบงก์ ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ภายหลังเวลาปิดทำการของสาขา โดยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) ของธนาคารยูโอบี ในวันที่ 6 มกราคม 2567 สำหรับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารยูโอบี จะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์:
โทรภายในประเทศ: 0-2-079-8500
หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2-079-8500

ศูนย์บริการลูกค้า/เวลาเปิด-ปิด:

บริการ ชั้น เวลาเปิด-ปิด**
บริการธุรกรรมการโอนเงินและการเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด 4

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 11.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

บริการที่ปรึกษาทางด้านเงินฝากและการลงทุนศูนย์บริหารความมั่งคั่ง 4 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : เวลา 11.00 - 19.30 น.
เอทีเอ็ม/ซีดีเอ็ม (ตั้งอยู่ด้านหน้าสาขาตามเวลาห้าง)*** 4 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : เวลา 10.00 – 22.00 น.

*สาขานี้ให้บริการและคำปรึกษาทางการลงทุน และขอยกเลิกการให้บริการธุรกรรมเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

**วันและเวลาทำการสาขาธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวตามประกาศ ณ สาขาธนาคารฯ

*** ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้า ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารซิตี้แบงก์ ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ภายหลังเวลาปิดทำการของสาขา โดยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs) ของธนาคารยูโอบี ในวันที่ 6 มกราคม 2567 สำหรับเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDMs) ของธนาคารยูโอบี จะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

สะดวกยิ่งขึ้น! ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทุกเรื่องธุรกรรมการเงินจัดการได้ง่าย สะดวกทุกนาที
ผ่านซิตี้โมบายล์ รายละเอียดเพิ่มเติม