Thai | English
Citi
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • Citi PayAll เป็นบริการที่สมาชิกสามารถชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่าน บัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต โดยโอนไปที่บัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเข้า บัญชีธนาคารตนเอง • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนตามประเภทของบัตรเครดิตซิตี้ที่ทำรายการ • สามารถทำการโอน ชำระค่าใช้จ่ายไปที่บัญชีธนาคารอื่นๆในประเทศไทยเท่านั้น • จำกัดการทำรายการสูงสุด 690,000 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก หรือสูงสุด 3 รายการต่อเดือนต่อสมาชิก หรือสูงสุด 2 รายการต่อเดือนต่อสมาชิกในกรณีที่บัญชีผู้รับเงินปลายทางเป็นบัญชีเดียวกัน • การจำกัดการทำรายการ คิดตามเดือนปฏิทิน และนับรายการตามวันที่สมาชิกตั้งค่าให้ค่าใช้จ่ายไปถึงบัญชีผู้รับเงินปลายทาง • ในการทำรายการ วงเงินคงเหลือของ ลูกค้าต้องเพียงต่อ จำนวนค่าใช้จ่ายที่จะทำรายการ รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าภาษีของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ • การตั้งค่าชำระค่าใช้จ่ายต้อง มีการทำรายการอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันที่ต้องการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับเงิน และสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 24 เดือน (ในรูปแบบ การชำระแบบรายสองครั้งต่อเดือน รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี) • ค่าใช้จ่ายที่สมาชิกทำรายการจะถูกแสดงในยอดใช้จ่าย ที่ยังไม่เรียกเก็บ 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่สมาชิกตั้งค่าให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงิน • การรับเงินของผู้รับเงินปลายทาง จะได้รับ เงินในวันถัดไปหลังจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บทันที ดังนั้นวันรับเงินจริงของผู้รับเงินปลายทางสามารถตรงกับ วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ หรือ ได้รับก่อนวันที่สมาชิกทำการตั้งค่าไว้ได้ในกรณีที่วันบันทึกยอดใช้จ่ายที่ยังไม่เรียก เก็บตรงกับวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันหยุด
บัตรกำนัลโลตัส : • สมาชิกต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่าน SMS ก่อนทำรายการในทุกๆเดือน • พิมพ์ PALL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) • สำหรับ บัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดทำรายการตั้งแต่ 40,000 บาท รับบัตร กำนัลโลตัส มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดทำรายการตั้งแต่ 100,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดทำรายการ ตั้งแต่ 200,000 บาท และรับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดทำรายการตั้งแต่ 400,000 บาท • จำกัด 1 บัตรกำนัล/ รายการที่มียอดสูงที่สุด/ ลูกค้า/ เดือน • สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเดือน เม.ย. 64 สำหรับลูกค้าที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 30 เม.ย. 64 เท่านั้น สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเดือน พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 31 พ.ค. 64 เท่านั้น สงวนสิทธิ์โปรโมชั่น เดือน มิ.ย. 64 สำหรับลูกค้าที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น • บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งให้กับสมาชิก ที่ทำตาม ข้อกำหนดภายใน 90 วันหลังจบโปรแกรม โดยจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับธนาคารฯเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดี • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวกับบริการนี้ • ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า • ระยะเวลาโปรแกรม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564 • ECBQ98
ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย: • บัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภทชำระค่าธรรมเนียม 1.5% ของจำนวนวงเงินที่ทำรายการ ชำระภาษี 7% ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ • ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่มีการบันทึกรายการ • ในกรณีที่ชำระไม่เต็มจำนวนหลังวัน ตัดรอบบัญชี อัตราดอกเบี้ยคิดเป็น 16% ต่อปีตามอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต โดยสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำได้ตามปกติ • บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 25% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก) • ตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่จะได้รับ: • บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ บัตรเครดิตซิตี้ เม อร์เซเดส และบัตร เครดิตซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนนต่อการทำรายการ 25 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ แกร๊บ บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร บัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ด ทอง รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนนต่อการทำรายการ 25 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนนต่อการทำรายการ 20 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็กรับเครดิตเงินคืน 1% จากการทำรายการ และธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนทุกๆ 100 บาท เข้าบัญชี ณ วันตัดรอบบัญชี จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อรอบบัญชี • รายการ Citi PayAll จะไม่รวมในโปรแกรมคะแนนสะสม พิเศษประจำปี สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2021 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.