ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคาร
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้
ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup /
ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์ โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
Thai | English
Citi | Royal Orchid Plus
เงื่อนไขธนาคาร: • สงวนสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองพิเศษ รอยัล ซิลค์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ และภูเก็ต 2 ครั้ง/ ปีปฏิทิน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ในช่วง 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น • สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถโอนให้ผู้ติดตาม หรือผู้อื่นได้ • สำหรับสมาชิกบัตร เครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ที่เดินทางกับการบินไทย เส้นทางต่างประเทศหรือในประเทศ สามารถ ใช้สิทธิ์เข้าห้องรับรองพิเศษ 2 ครั้ง/ ปีปฏิทิน (บัตรหลัก 2 ครั้ง และบัตรเสริม 2 ครั้ง) • สามารถรับบริการ ห้องรับรองพิเศษ เพียงแสดงบัตรเครดิตของท่าน พร้อมบัตรที่นั่งการบินไทยที่จุดต้อนรับของห้องรับรอง พิเศษ • ท่านสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ รอยัล ซิลค์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ Concourse E เมื่อ เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ และ Concourse A เมื่อเดินทางเส้นทางในประเทศ เชียงใหม่ และภูเก็ต • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้ บริการโดยตรง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายการส่งเสริมการขายนี้ • CBOY17-LOUNGE2022
ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอและรายงานธนาคารทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ซิตี้แบงก์
© 2024 Citigroup Inc.,
Citi, Arc Design and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered
throughout the world. These marks are used temporarily by the UOB entities, under license from Citigroup Inc.