ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคาร
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้
ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup /
ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์ โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
Thai | English
 
Citi   Citi
 
เงื่อนไขธนาคาร: • Citi Pay with Points เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ถือบัตรฯ สามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรฯ กับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เทียบเท่ากับยอดค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายได้โดยตรงแต่อย่างไร • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ บัตรหลัก ในอัตราแลกเปลี่ยน 4 คะแนน = 1 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 – 13 เม.ย. 67 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารของสายการบินไทย ทัวร์เอื้องหลวง และไทยช็อป โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงของการบินไทยเท่านั้น (สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทยในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด/ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์การบินไทย/ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของการบินไทย) ไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร • โปรแกรม Pay with Points นี้สำหรับยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รวมยอดที่เกิดจากการแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน, 6 เดือน และ 10 เดือนผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของการบินไทย และการชำระสินค้าที่ Puff and Pie และไทยช็อปออนไลน์ • ยอดใช้จ่ายเริ่มต้น 1 บาท แลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเต็มจำนวน • ยอดใช้จ่ายที่มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ต้องการได้ • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อแลกคะแนน • การเข้าร่วมโปรแกรม Pay with Points นี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับ SMS แนบลิงก์สำหรับทำรายการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยพิมพ์ CFPWP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาท/SMS) ธนาคารขอสวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียกายใดๆ กับบัญชีของท่านที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความผิดของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะดำเนินการลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว • ผู้ถือบัตรสามารถยกเลิกการลงทะเบียนการรับ SMS แนบลิงก์สำหรับโปรแกรม Pay with Points ได้โดยพิมพ์ CXPWP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาท/SMS) ซึ่งธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการ โดยท่านยังคงได้รับ SMS สำหรับการแลกคะแนนอยู่ขณะที่ธนาคารดำเนินการยกเลิกลงทะเบียน SMS แนบลิงก์ ซึ่งธนาคารจะระงับการส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับท่านหลังจากทำรายการยกเลิกสำเร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ และบัตรฯ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ที่ไม่มียอดค้างเกินกำหนดชำระจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตรฯ ณ ขณะที่ทำรายการ • สงวนสิทธิ์การส่ง SMS เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับทำรายการ • การคลิก "แลกคะแนน" ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสม และรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนยืนยันการทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน • SMS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายใน 3 วัน โดยต้องทำรายการแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS • ท่านจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากวันที่ยืนยันการแลกรับเครดิตเงินคืน โดยท่านจะต้องคงสถานะบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • การแลกคะแนนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้ • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวตัวสินค้าหรือเกี่ยวกับกับบริการ กรุณาติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ กับบัญชีของท่านที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความผิดของธนาคาร • LCBK93
ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ซิตี้แบงก์
© 2024 Citigroup Inc., Citi, Arc Design and other marks
used herein are service marks of Citigroup Inc.
or its affiliates, used and registered throughout the world.
These marks are used temporarily by the UOB entities, under license from Citigroup Inc.