Thai | English
Citi
แลกรับเครดิต เงินคืนสูงสุด 12.5%
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน: • กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป โดยธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ซิตี้ทำรายการในรอบบัญชีถัดไป หรือภายใน 60 วันหลังทำรายการ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ร่วมรายการ ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก /ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ /ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส /ซิตี้ แกร็บ /ซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเสริมทุกประเภท • จำนวนยอดเครดิตเงินคืนที่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามแต่ละประเภทบัตรเครดิตดังที่ระบุข้างต้น • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนแล้วจะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินลูกค้าในวันที่ทำรายการแลกคะแนน • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมสำหรับยอดการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน และ /หรือยอดใช้จ่ายใดๆในร้านค้าหมวด 5541 (MCC 5541 ตามที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกำหนด) ยกเว้นยอดใช้จ่ายของบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภทยังคงได้รับคะแนนสะสม • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ • UCBJ60
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2021 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.