Thai | English
Citi
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: *เงื่อนไขสำหรับการลุ้นรับรางวัลจับฉลาก: (1) คำนวณสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ที่มีรายการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป • รับ 2 สิทธิ์ เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จากรายการที่เกิดขึ้นที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ • สำหรับลูกค้าใหม่ รับ 20 สิทธิ์ เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส (บัตรหลักเท่านั้น) และได้รับการอนุมัติระหว่าง 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 เท่านั้น (2) ลูกค้าใหม่หมายถึง ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน (3) ธนาคารฯ จะพิมพ์หมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายของสมาชิกบัตรฯ ผู้มีสิทธิ์และนำมาจับรางวัล ในวันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ม.2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกระดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง เฟสบุ๊ก Citi Thailand วันที่ 23 พ.ย. 64 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายละเอียดในการรับรางวัล • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200 AMG Dynamic มูลค่า 2,399,000 บาท จำนวน 1 รางวัล • รางวัลที่ 2 ห้องพัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม อมันปุรี ภูเก็ต พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน และบริการรถเช่าจาก เอวิส 3 วัน มูลค่ารางวัลละ 61,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 184,500 บาท • รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G รุ่นความจุ 128GB มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 119,700 บาท • รางวัลที่ 4 Apple iPhone 12 Pro รุ่นความจุ 128GB มูลค่า รางวัลละ 36,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 110,700 บาท • รางวัลที่ 5 พัดลมฟอกอากาศแบบตั้งพื้น Dyson Pure Cool™ air purifier รุ่น TP04 มูลค่ารางวัลละ 27,990 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 139,950 บาท • รางวัลที่ 6 บัตรสมาชิก Titanium Card จากโปลิ-เคม มูลค่ารางวัลละ 14,490 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 72,450 บาท • รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท หมายเหตุ: ราคาของรางวัล ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 (4) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และรุ่นของของรางวัลตามที่ธนาคารฯ กำหนด (5) ตัวอย่าง การคำนวณสิทธิ์จับรางวัล เช่น กรณีที่ 1 ยอดใช้จ่าย PayLite 17,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์ กรณีที่ 2 ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์ กรณีที่ 3 ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท/เซลส์สลิป ณ ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ รับ 2 สิทธิ์ (6) สมาชิกบัตรฯ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อบัญชีบัตรหลัก/1 ท่าน ตลอดรายการเท่านั้น กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้โชคดีเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และธนาคารฯ จะมอบของรางวัลที่มีมูลค่าต่ำกว่าให้แก่ผู้โชคดีตามรายชื่อสำรองของรางวัลนั้นๆต่อไป หรือหากผู้โชคดีมีเงื่อนไขที่ไม่ครบตามกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับรางวัลของบุคคลดังกล่าว และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป (7) ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ (8) ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 64 โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการนัดหมายวัน และเวลาในการรับของรางวัลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ จะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป (9) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200 AMG Dynamic จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถ ค่าโอน ค่าประกันภัย ค่าพ.ร.บ. และค่ามัดจำป้ายแดงด้วยตนเอง (10) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลห้องพัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม อมันปุรี ภูเก็ต พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน และบริการรถเช่าจาก เอวิส 3 วัน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง ก) สำหรับ โรงแรม อมันปุรี ภูเก็ต • ผู้โชคดีจะต้องสำรองวันเดินทางโดยตรง โดยอีเมลไปที่ amanpurires@aman.com หรือ โทร. 076 324 333 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 • สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 64 - 31 ก.ค. 65 ข) สำหรับบริการรถเช่า เอวิส • บัตรกำนัลเช่ารถยนต์ 1 วัน ด้วยรถยนต์ประเภท กรุ๊ป B (โตโยต้า วีออส 1.5 อัตโนมัติ หรือเทียบเท่า) จำนวน 3 ใบ/รางวัล • ผู้โชคดีจะต้องสำรองวันเดินทางโดยตรงที่ www.AvisThailand.com/VCCOM • สามารถเช่ารถได้ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 64 - 15 พ.ค. 65 ค) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 251 1131 ง) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด จ) รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ฉ) ผู้โชคดียอมรับเงื่อนไขว่าการให้บริการ เป็นการให้บริการโดยบุคคลที่สาม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารฯ และธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเลยของผู้ให้บริการ หรือความบกพร่องของสิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการ (11) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 หรือตามอัตราอื่นใดที่กฏหมายกำหนด โดยผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลในวันที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ยินยอมชำระภาษี ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น ทั้งนี้ ราคาของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 (12) ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) กำหนดให้ธนาคารฯ ต้องนำส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม FATCA เช่น เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้โชคดีตกลงจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารฯ ในการนำส่งข้อมูลต่างๆ ของผู้โชคดี (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ FATCA กำหนด หากผู้โชคดีไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารฯ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รับรางวัลของผู้โชคดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป (13) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตซิติ้ เมอร์เซเดส และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึง ณ วันที่มอบรางวัลเท่านั้น และเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี หากมีรายการการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการ (เฉพาะในกรณีผู้โชคดีมี 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล) (14) ผู้โชคดีตกลงและยินยอมให้ธนาคารฯ เก็บและใช้ภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี และให้ธนาคารฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน (15) พนักงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจซิตี้ในประเทศไทย พนักงานบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานของผู้จำหน่ายฯ และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ พนักงานตัวแทน พนักงานบริษัทโฆษณา และครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ (16) ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 98/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อำเภอเมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2564 (17) ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรง **เงื่อนไขสำหรับการรับเครดิตเงินคืน: • สมาชิกบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 20,000 บาท/บัญชี/ตลอดรายการ • การมอบเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสูงสุดรวมกันทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท และ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/บัญชี (บัตรเสริมและบัตรหลักรวมกัน)/ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรหลักของบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเงินคืน • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่าย และไม่นับยอดใช้จ่ายสำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าประกัน และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด • ยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต จะนำมาคำนวนสูงสุด 100,000 บาท/เซลส์สลิป/บัญชี (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)/เดือนปฏิทิน (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 5411 เท่านั้น) ตัวอย่าง การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายในหมวดไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต กรณี ในเดือน ก.ค. สมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่ายจำนวน 100,000 บาท/เซลส์สลิป เดือน ส.ค. มียอดใช้จ่ายจำนวน 150,000 บาท/เซลส์สลิป และ เดือน ก.ย. มียอดใช้จ่ายจำนวน 200,000 บาท/เซลส์สลิป เครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรฯ จะได้ได้รับทั้งหมดจะอยู่ที่จำนวน 1,800 บาท ตลอดรายการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน หากมีรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) หรือการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งใน และต่างประเทศ เงื่อนไขอื่นๆ: • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดสที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น และมียอดใช้จ่าย ครบตามเงื่อนไข พร้อมลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 ตามที่เงื่อนไขกำหนดเท่านั้น • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด • รหัสอ้างอิงสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ BCBX96
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2021 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.