ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคาร
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup /
ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์ โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว

 

Thai | English
Citi
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์:  *รายการส่งเสริมการขาย Pay with Points • Pay with Points เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดในบัตรกับการชำระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตสูงสุดเต็มจำนวนเทียบเท่ากับยอดค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันและไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อชำระค่าใช้จ่ายได้โดยตรงแต่อย่างไร • บัตรเสริม, บัตรเดบิต, บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ และซีเล็คท์, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม, บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่สามารถร่วมรายการได้ • SMS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ภายใน 3 วัน โดยต้องทำรายการแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS • สงวนสิทธิ์การส่ง SMS เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการทำรายการ • ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ที่ได้รับจากทาง SMS • อัตราการใช้คะแนนสะสม 12 คะแนน เท่ากับ 1 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ไม่มียอดค้างเกินกำหนดชำระจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตร ณ ขณะที่ทำรายการ • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปสามารถใช้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดเต็มจำนวน • รายการส่งเสริมการขาย Pay with Points สามารถใช้ได้กับการชำระเบี้ยประกันภัยรายวัน, รายเดือน หรือรายปี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยปีต่ออายุโดยไม่จำกัดค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ และอยู่ในหมวดหมู่ MCC 6300,5960 • รายการส่งเสริมการขาย Pay with Points ไม่สามารถใช้ร่วมกับการแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยรายปีผ่านระบบ Citi PayLite ได้ • ท่านจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากวันที่ยืนยันการแลกรับเครดิตเงินคืน โดยท่านจะต้องคงสถานะบัตรเครดิตซิตี้ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี • การแลกคะแนนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้ • ธนาคารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ก่อนการทำรายการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • LCBX15
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2023 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.