Thai | English
อัปเดตข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเมื่อผ่านช่องทางดิจิทัล
เรียนลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

ธนาคารซิตี้แบงก์ขอแนะนำช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ท่านสามารถทำการอัปเดตข้อมูลส่วนตัว รวมถึงทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นผ่านทางซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และซิตี้แบงก์ ออนไลน์

ท่านสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงข้อมูลการติดต่อของท่าน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร อีเมล หรือทำการเปิดหรือปิดบัตรฯ ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม รวมถึงการสมัครใช้บริการหรือขอยกเลิกการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยทันที ผ่านทางซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน หรือล็อกอินเพื่อทำรายการดังกล่าวผ่านทางซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารฯ ขอยกเลิกช่องทางการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยคำขอผ่านทางอีเมล แฟกซ์ หรือไปรษณีย์ ซึ่งธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว พร้อมความถูกต้องและแม่นยำที่มากขึ้นจากการทำรายการดังกล่าวด้วยตนเองผ่านทางซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และซิตี้แบงก์ ออนไลน์
3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวด้วยซิตี้โมบายล์แอป
นอกจากนี้ท่านยังสามารถอัปเดต
ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่าน
ผ่านทางเว็บไซต์ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ เช่น
ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
หนังสือเดินทาง เช่น วันหมดอายุ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง เช่น วันหมดอายุ
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2020 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.