เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์

ฝากเงินกับ ซิตี้แบงก์เพื่อรับผลตอบแทนสูง

เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กับซิตี้แบงก์

การธนาคาร

เพื่อการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตุประสงค์ อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนสูงจากดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารซิตี้แบงค์ขอเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ อธิเช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีเงินฝากกับซิตี้แบงค์วันนี้เพื่อเริ่มเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวท่านเอง

เลือกประเภทบัญชีธนาคารของคุณ

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวในการเบิกเงินสด

เปิดบัญชีกระแสรายวันกับซิตี้แบงก์

บัญชีกระแสรายวัน

เบิกเงินสดหรือจ่ายเช็คด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย

เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนจากเงินฝากประจำอย่างเต็มที่ คุ้มค่าทุกช่วงเวลา

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการการเงินสำหรับท่านที่มีความต้องการในเงินตราต่างประเทศ

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินเบิกเกินบัญชี

บริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพได้คล่องตัวขึ้นยิ่งขี้น

บัญชีซิตี้วัน

บัญชีซิตี้วัน

บริหารการเงินและรักษาผลประโยชน์ของท่านในรูปแบบของบัญชีครบวงจร