เปิดใช้งานบัตรฯ

เปิดใช้งานบัตรฯ

บัตรเครดิตซิตี้ / เรดดี้เครดิต / เดบิต / เอทีเอ็ม ทั้งบัตรใหม่และบัตรที่ออกแทนบัตรใบเดิมที่ส่งถึงท่านทางจดหมาย จะถูกปิดไว้ เพื่อความปลอดภัย ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัตรที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน จะถูกปฏิเสธทั้งหมด

เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรฯ ได้ทันทีผ่านบริการซิตี้แบงก์ออนไลน์/ซิตี้โมบายล์

เปิดใช้งานบัตรฯ

โปรโมชั่น

ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557

  • ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ค่าโทรศัพท์บ้าน
  • ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าอินเตอร์เน็ต