บริการแจ้งเตือน

บริการแจ้งเตือน

อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา

อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา

อัพเดตข้อมูลด้วยบริการแจ้งเตือนจากซิตี้แบงก์ ผ่าน SMS โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สาหรับบริการแจ้งเตือน คุณสามารถรับข่าวสารข้อมูลที่สาคัญสาหรับบัญชีของคุณอาทิเช่น การแจ้งยอดบัญชี, แจ้งยอดและวันกาหนดครบชาระ และแจ้งเตือนสาหรับการโอนขั้นต่าที่คุณได้เลือกไว้ผ่าน SMS Alert เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อีกต่อไป และยังสามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมด แม้ในขณะที่คุณกาลังเดินทางง่ายๆ แค่สมัครบริการแจ้งเตือน Citi Alert ผ่านทางซิตี้แบงก์ออนไลน์

ประเภทของการแจ้งเตือน

การสอบถามผ่านทาง SMS

บัตรเครดิต:

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
พิมพ์ ACL<วรรค>หมายเลขบัตรเครดิต 4 ตัวสุดท้าย และส่งไปที่หมายเลข 4808588

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีล่าสุด
พิมพ์ STM<วรรค>หมายเลขบัตรเครดิต 4 ตัวสุดท้าย และส่งไปที่หมายเลข 4808588

บัญชีเรดดี้เครดิต:

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
พิมพ์ RCACL<วรรค>หมายเลขบัญชีเรดดี้เครดิต 4 ตัวสุดท้าย และส่งไปที่หมายเลข 4808588

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีล่าสุด
พิมพ์ RCSTM<วรรค>หมายเลขบัญชีเรดดี้เครดิต 4 ตัวสุดท้าย และส่งไปที่หมายเลข 4808588

หมายเหตุ

  • ไม่ต้องมีการลงทะเบียน
  • พิมพ์ข้อความ และส่งไปที่หมายเลข 4808588
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่งต้องเป็น หมายเลขเดียวกับที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588

** ค่าบริการ 3บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)

การแจ้งเตือนธุรกรรมทางธนาคาร
ประเภทการแจ้งเตือน รายละเอียดของบริการการแจ้งเตือน
บัญชีเงินฝากประจำครบกำหนด การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งให้คุณทราบ 4 วันล่วงหน้า ก่อนบัญชีเงินฝากประจำของคุณครบกำหนด
ต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำ การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเมื่อบัญชีเงินฝากประจำของคุณครบกำหนด และมีการต่ออายุเงินฝากประจำนั้น
เปิดบัญชีเงินฝากประจำ การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ
ยอดเงินคงเหลือบัญชีออมทรัพย์ การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งยอดเงินคงเหลือบัญชีออมทรัพย์ โดยระบบจะทำการส่งยอดเงินคงเหลือทุกๆวันศุกร์
ยอดชำระหรือโอนเงินทางซิตี้แบงก์ออนไลน์ การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเตือนเมื่อมีการทำรายการชำระเงินหรือโอนเงินผ่าน ซิตี้แบงก์ออนไลน์
รายการการทำธุรกรรมเบิกถอนจากตู้เอทีเอ็ม การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเมื่อมีการทำธุรกรรมเริ่มตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป
รายการรับเงินจากการโอนหรือฝากเงิน การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเมื่อมีการทำธุรกรรมเริ่มตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
รายการตัดเงินจากการโอนหรือถอนเงิน การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งเมื่อมีการทำธุรกรรมเริ่มตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
การแจ้งเตือนธุรกรรมทางบัตรเครดิต
ประเภทการแจ้งเตือน รายละเอียดของบริการการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งยอดที่ต้องชำระ ยอดชำระขั้นต่ำ และวันกำหนดชำระ ณ วันสรุปยอดบัญชี
แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระเงิน การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งยอดที่ต้องชำระ ยอดชำระขั้นต่ำ และวันกำหนดชำระ ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระจริง 4 วัน หากยังไม่มีการชำระยอดขั้นต่ำ
แจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงิน การแจ้งเตือนจะถูกส่ง เมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ของคุณถึงจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน ซิตี้แบงก์ออนไลน์
แจ้งเตือนเมื่อวงเงินบัตรเครดิตใกล้เต็มวงเงิน การแจ้งเตือนนี้จะถูกส่งหาคุณ เมื่อคุณใช้ถึง90% ของวงเงินบัตรเครดิตของคุณ
แจ้งเตือนยอดค้างชำระบัตรเครดิต การแจ้งเตือนนี้ จะแจ้งยอดค้างชำระ หากยังไม่มีการชำระยอดขั้นต่ำ 4 วันหลังวันกำหนดชำระ เมื่อยอดที่ต้องชำระของคุณมีมูลค่าสูงกว่า 100 บาท
การแจ้งเตือนรายการน่าสงสัยจากบัตรเครดิต

ธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ จึงพัฒนาระบบส่งข้อความแบบ 2-Way SMS เมื่อมีรายการที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากบัตรฯ ระบบจะทำการส่งข้อความเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถเลือกตอบกลับข้อความเพื่อยืนยันรายการได้ทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่

หมายเหตุ

  • ไม่ต้องมีการลงทะเบียน
  • สำหรับลูกค้า AIS และ Truemove จะได้รับ SMS จากเบอร์ 45-145-88
  • สำหรับลูกค้า DTAC จะได้รับ SMS จากเบอร์ 16-115-88
  • กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันของท่านสำหรับการใช้ระบบ 2-Way SMS
  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ