เชื่อมต่อเรื่องการเงิน กับชีวิตประจำวันง่ายๆ ผ่าน Citi LINE Connect

เชื่อมต่อเรื่องการเงิน กับชีวิตประจำวันง่ายๆ ผ่าน Citi LINE Connect

Citi LINE Connect เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  • เช็กยอดชำระ + วันครบกำหนดชำระ
  • เช็กคะแนนสะสม
  • แลกสติกเกอร์ไลน์ ด้วยคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
  • แบ่งชำระยอดใช้จ่าย

โปรโมชั่น >>